Ribnica

Prevzem dvigala v ribniški osnovni šoli

Prevzem dvigala v ribniški osnovni šoli
Prevzem dvigala v ribniški osnovni šoli
Prevzem dvigala v ribniški osnovni šoli

Prevzem dvigala v ribniški osnovni šoli

Ribnica – V sredo, 3.10.2012 so v Ribnici uradno predali v uporabo novo šolsko dvigalo, ki so ga letos vgradili v stavbi C, Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica.

Potreba po izgradnji dvigala se je izkazala že v šolskem letu 1998/99. Vse od takrat se dvigalo pojavlja tudi na seznamih investicij v finančnih načrtih OŠ, a do realizacije tega projekta ni prišlo.

Na ribniški šoli se namreč pouk izvaja kar v treh stavbah, vse so večnadstropne. Na dveh poteka razredni pouk od 1. do 5. razreda, učenci so celo leto v enem razredu. V tretji, kar petnadstropni stavbi (klet, pritličje in tri nadstropja) pa so učenci od 6. do 9. razreda in imajo predmetni pouk. To pomeni, da pouk vsako uro poteka v drugi, namensko za določeno predmetno področje opremljeni učilnici, kar je za kakovost pouka izrednega pomena. Pouk tehnike, računalništva, glasbe, kemije in fizike pa praktično v drugih učilnicah ni mogoč ali pa je zelo okrnjen. Prehajanje med petimi nadstropji je že v preteklosti za nekatere učence predstavljalo nepremostljivo oviro. Za invalide na vozičku pa je že dostop do pritličja stavbe C otežen, saj meri višinska razlika do vhoda v šolo kar 1,5 m.

Pri gradnji ni bilo nepredvidenih nevšečnosti in 1. septembra letos je bilo vse nared za pričetek novega šolskega leta. Šolskega leta, ki bo osnovni šoli prinesel veliko pridobitev. V prvi vrsti za invalide ali drugače bolne pri obisku pouka, govorilnih ur in roditeljskih sestankov, javnih prireditev, ki večinoma potekajo v avli v 1. nadstropju, morda tudi računalniškega ali drugih tečajev v izvedbi Ljudske univerze iz Kočevja, ki ji OŠ v ta namen oddaja učilnice.

[oglas tip=”200×200″ p=”D”]Dvigalo bo v veliko pomoč tudi pri razdeljevanju malice po nadstropjih, prenosu pohištva itd., je ob predaji povedala ravnateljica Andreja Modic.

Ob vsem tem bo OŠ kot javni vzgojno-izobraževalni zavod z izgradnjo dvigala zadostila tudi Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, Ur. l. št. 97/2003.

Občina Ribnica bo nadaljevala s projektom Mesto prijazno invalidom tudi v bodoče, saj se že pripravljajo novi projekti, ki bodo omogočili gibalno oviranim osebam dostop do vseh javnih ustanov, je v krajšem govoru dodal župan.

Ob predaji so v kulturnem programu sodelovali ribniški učenci, dvigalo je blagoslovil ribniški kaplan Matevž Mehle, prisotni pa so bili tudi invalidi iz Društva invalidov in paraplegikov ljubljanske pokrajine, s predsednikom Gregorjem Gračnarjem.

Vir: radio1.si

Komentiraj