Ribnica

Obvestilo o organizaciji pouka za učence 1., 2. in 3. razredov OŠ Ribnica

OS dr. Franceta Presserna, stavba C
OS dr. Franceta Presserna, stavba C

V ponedeljek, 18.5. 2020 se torej za učence prve triade začenja pouk v šoli. Hvala vam staršem, da ste se v tako kratkem času odzvali na naše obvestilo o odprtju šole in nam poslali vse potrebne podatke za organizacijo pouka.

Vse vaše potrebe po jutranjem varstvu, prehrani in podaljšanem bivanju smo upoštevali in zagotovili zadostno število učiteljev za organizacijo rednega pouka in razširjenega programa (jutranje varstvo od 5.50 dalje in podaljšano bivanje do 16. ure) v Ribnici in na obeh podružnicah. Pouk bo potekal po prejšnjem urniku, predur ne bo, začel se bo torej ob 8.20 za vse učence.

PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLO

Priporočamo peš hojo, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev).  Učenci naj po možnosti pridejo v šolo 10 minut pred začetkom pouka. Učenci bodo v šoli lahko obuti, garderobnih omaric ne bodo uporabljali.

Učenci vseh razredov so razdeljeni v dve skupini, do 15 učencev.

 1. razredi – stavba B
 2. razredi – stavba A
 3. razredi – stavba C (3. in 4. nadstropje)

Učence bodo v učilnice usmerjali dežurni učitelji in hišniki. Jutranje varstvo za učence 1. razredov se bo izvajalo na stavbi B v pritličju.

Na POŠ Sušje bo pouk potekal v sedanjih matičnih učilnicah, na OŠ Dolenja vas pa bo pouk  potekal v matičnih učilnicah in še v učilnici 4. razreda in 5. razreda (sedeži bodo imensko označeni). Učence bodo v učilnice usmerjali dežurni učitelji.

Pred vhodnimi vrati bodo nameščeni razkužilniki rok. V šolske stavbe bodo učenci vstopali po označenih koridorjih.

 

Organizacija šolskih prevozov od 18. 5. 2020

Odhodi avtobusov oz. kombijev bodo naslednji:

SMERZAČETNA POSTAJAstart izpred šole
Grčarice-Rakitnica-Dolenja vas-Prigorica-Nemška vas-Ribnica7.4012.50
Žlebič  – Breže – Jurjevica –Sušje – Dolenji Lazi – Grič – Breg – Ribnica7.4012.50
Dane-Ribnica7.1513.20
Bukovica-Ribnica7.2513.10
Sajevec-Ribnica7.55, 8.0012.50, 13.00
Vel. Poljane-Gor. Lazi-Ribnica7.3013.20
Vel. Poljane – Sušje7.5512.50
Žlebič – Sušje8.1012.50, 13.20
Lipovec-Dolenja vas7.4013.00
Blate – Dolenja vas8.0012.50
Prigorica – Dolenja vas7.5512.50
Kot – Ribnica7.40 
Goriča vas – Ribnica7.2012.50

 

Ker je število učencev vozačev v avtobusu oz. kombiju omejeno, bo potrebno počakati na morebitno dodatno vožnjo.

Vstopanje in izstopanje iz avtobusa bo le na zadnjih vratih. Učenci si morajo pred vstopom na avtobus oz. kombi razkužiti roke. Učenci ves čas prevoza nosijo masko, ki prekrije nos in usta. Razpoložljivi sedeži bodo označeni. Učenci bodo čakali na vstop v vozilo tako, da bodo vzdrževali varnostno razdaljo najmanj 2 m. Pri prevozu v šolo morajo učenci zasesti sedeže od začetka proti zadnjemu delu, pri prevozu domov vstopajo v avtobus najprej učenci, ki se peljejo najbolj daleč, zadnji pa tisti, ki bodo izstopili prvi.

Učenci naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v avtobusu.

JUTRANJE VARSTVO bo potekalo na stavbi B od 5.50 dalje, na stavbi A in C pa dežurstvo od 7. ure dalje. Starši ne smejo vstopati v stavbo, učence bodo v razred pospremili dežurni učitelji.

RAZPORED UČITELJEV IN UČILNIC ZA POUK IN OPB TER DEŽURSTVA od 18. 5. DALJE

RAZREDŠt. uč.

pri pouku/

vsi

UČITELJUČILNICAOPB

št. Učencev/učilnica

Kosilo
1. A17 / 21MIŠA ŠMIT

METKA TURK

BP1

B11

12/BP1

PO-Metka Turk

TO – PE Miša Šmit

13
1. B20 / 21KATJA ŠIVEC

MIRJANA KOUS

BP4

B13

14/BP4

PO, SR, PET- Mirjana K.

TO, ČE- Katja Šivec

16
1. C22 / 23MJOCA TROHA

EVA TROHA

BP3

B14

15/BP3

ČE – Katarina Drobnič

PO, TO, SRE, PET-Eva Troha

14
1. D16 / 21NIKA  V. M.

LUCIJA KNAVS

BP5

B15

13/BP3

TO, ČE-Nika V. M.

PO, SR, PE – Lucija Knavs

12
1. E23 / 23ANDREJA VIDREVOL

KATJA PRIMOŽIČ

BP2

B12

15/BP2

PO, TO, SR-Andreja Vidervol

ČE, PE- Katja Primožič

14
1. F – D.V. 17 / 17BERNARDA BENČINA

Katarina Trnovec

 14

ČE, PE- Bernarda

PO, TO, SR – Katarina Trnovec

12
1. G + 2. F – SUŠJE  8 + 5 = 13MAJA GOLEŽ

Petra Pogorelc

 10

Samo Plevnik

8
2. A18 / 20DANICA GORŠE

TANJA KOZINA  ČEŠAREK

A12

A22

12/A12

SR, ČE – Mira Miše

PO, TO, PE – Tanja K. Č.

17
2. B18 / 18GREGA ŠUMRADA

MAJA LAVRIČ

A13

A23

10/A13

SR,ČE – Grega

PO, TO, PET- Maja Lavrič

10
2. C19 / 19JANA ASIČ

URŠKA JUVAN

A11

A21

16/A11

SR – Marinka, ČE – Majda I. H.

PO, TO, PE-Urška Juvan

16
2. D14 / 19POLONA LAZAREVIČAP19/AP1

SR, PET- Saša Peterlin

PO, TOR, ČE- Martina T. P.

8
2. E – D.V. 15 / 16ŠPELA GORNIK ORAŽEM 10

PO, SR, ČE, PE-Alenka Bojc

TO – Špela G. O.

10
3. A18 / 20DAMIJANA ARKO

TAJANA STEVANOVIĆ

C 33

C 32

7/C33

PO, TO,ČE-Tajana S.

SR, PE- Staša

8
3. B19 / 19MAJA BUNDERLA

ANA KRMPOTIČ W.

C26

C24

11/C26

PO – SR-Ana K. W.

ČE, PE- Eva Levstek

12
3. C18 / 21ANICA TANKO

VANJA NOVAK

C 35

C36

10/C35

TO, ČE, PET-Tina Okoren

PON, SR – Vanja N.

10
3. D22 / 22URŠA  J.ŽAGAR

DOLORES ARKO

C31

C34

9/C31

PO- SR-Dolores

ČE, PE- Katja Rus

7
3. E – D.V.17  /17JERNEJA MERHAR

TANJA KNAVS

12

ČE, PE- Jerneja

PO-SR- Tanja Knavs

12
3. F – SUŠJE13 / 13MARIJA LOVŠIN 4

Samo Plevnik

5

Dodatno JV za 1. razrede na stavbi B ob 7.00:

PO: Miša Šmit
TO: Lucija Knavs
SR: Katja Primožič
ČE: Eva Troha
PE: Nika V. Mihelič

Dežurstvo na stavbi A ob 7.00 (drugi razredi):

PO: Danica Gorše
TO: Grega Šumrada
SR: Jana Asič
ČE: Polona Lazarević
PE: Grega Šumrada

Dežurstvo na stavbi C ob 7.00 (tretji razredi):

PO: Damijana Arko
TO: Maja Bunderla
SR: Anica Tanko
ČE: Uršula J. Žagar
PE: Mina Lipej

V ČASU PODALJŠANEGA BIVANJA bodo v skupini samo učenci posameznega razreda.

Starši ne vstopajo v šolo. Dežurnemu učitelju starši povedo, po katerega učenca so prišli v OPB. Dežurni učitelj pokliče učitelja na mobilno številko v skupino OPB, da učenca pošlje iz razreda. Na podružnicah starši pokličejo učitelja.

DEŽURSTVO PO POUKU PRED STAVBAMI A, B, C  MAJ IN JUNIJ – 13.00–16.00

P – KATARINA DROBNIČ (A), JANEZ TANKO (B), JANKO ILC (C)
T-  TINA KOŠMERL (A), MARJANA CVAR (B), JELKA MATE (C)
S –  JANA PETEK VOLČANŠEK (A), TADEJ LEVSTEK (B), MARIJA PETEK (C)
Č-  NATAŠA ANDROMAKO ŠILC (A), MAJA GRIVEC (B), MOJCA ČAVKA (C)
P-  ANDREJA ZDRAVIČ BAUER (A), LEA URH (B), MILKA JAMNIK (C)

Želimo vas seznaniti tudi z ukrepi proti širjenju okužbe, ki so potrebni za varno izvajanje pouka.

NAPOTKI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE PRI IZVAJANJU POUKA V  ŠOLI

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni učenci ostanejo doma.

Učitelji bodo poskrbeli za dosledno izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov:

 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke.
 • Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu s stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.
 • Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.
 • Zbiranje v skupinah ni dovoljeno, razen v okviru učne skupine, na celotnem območju šole.
 • Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava).
 • Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, obvezno po vsaki uri (na stežaj odprta okna).
 • V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi in upoštevajo vse potrebne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja…)
 • Govorilne ure in pridobivanje informacij starši opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave.

 

Pouk obiskujejo le zdravi učenci in učitelji  (brez znakov akutne okužbe dihal).  Ob ponovnem vstopu v šolo učenci prinesejo podpisano izjavo staršev Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.

hOsebna varovalna oprema

Učenci 1. triade ne nosijo mask.

Vsi zaposleni in starejši od 12 let v objektu šole nosijo maske, zaposleni ves čas, devetošolci pa izven matične učilnice učne skupine.

 

Učenci bodo v šolski objekt vstopali posamično (1,5 do 2 metrska medosebno razdalja).

Podajalniki razkužil/razkužila bodo nameščena na več dostopnih mestih šole, tudi na več mestih v avli oz. na hodnikih. Prav tako bodo na več vidnih mestih izobešene infografike1 s splošnimi higienskimi ukrepi.

V času prihodov v šolo pri vhodu in na hodnikih bo dežurni učitelj, ki bo skrbel, da se ukrepi izvajajo (enako tudi v času odmorov).

Potek dela v šoli

Pred začetkom pouka bodo učilnice temeljito prezračene. Vrata učilnice bodo odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos preko kljuke preprečujemo s tem, da kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali s papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70 % alkohol).

V vsaki učilnici bo:

 • razkužilo za roke;
 • izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi in ostale infografike1.

Vsakemu razredu oziroma učni skupini bo za čas trajanja epidemije dodeljena matična učilnica, v kateri bo zanje potekal pouk za vse predmete, določeni  jim bodo tudi sanitarni prostori, ki jih bo razred oz. učna skupina uporabljala.

Prehajanje učencev iz ene v drugo učilnico ni dovoljeno, tekom epidemije COVID-19 se ohranja dodeljeni sedežni red.

Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. 

Pouk v računalniških učilnicah in laboratorijih, razen za demonstracije, se ne izvaja. Računalnik v učilnici uporabljajo zgolj učitelji.

Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic. Učitelj je ves čas prisoten v razredu. Po vsaki uri se prostor intenzivno prezrači.

Malico učenci zaužijejo v razredu, hrano razdeli učitelj, od klopi do klopi. Pred hranjenjem si svojo klop (mizo) učenci obrišejo s papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70 % do 80% etanol) in naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo. Pred in po končanem hranjenju si umijejo roke z vodo in milom.

Vrata sanitarij naj učenci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke.

Po končanem pouku učenci iz šole izstopajo posamično, pri tem stalno ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se obvesti starše in se ga napoti domov (učenec starše počaka v izolaciji).

Starši se lahko za vse dodatne informacije obrnete na razrednike ali na vodstvo šole.

UČENKE IN UČENCI, VESELIMO SE PONOVNEGA SREČANJA Z VAMI.

Andreja Modic, ravnateljica

Komentiraj