Ribnica

Poziv k zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2011

Podeljuje se Naziv za častega občana, Urbanova nagrada,
Gallusovo priznanje in Priznanje Občine Ribnica.
Predloge oddajte do vključno 9. 9. 2011.

Grb občine Ribnica

Grb občine Ribnica

Ribnica – Občina Ribnica objavlja poziv k zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2011. Podeljuje se Naziv za častega občana, Urbanova nagrada, Gallusovo priznanje in Priznanje Občine Ribnica.

NAZIV ČASTNI OBČAN
Naziv častni občan se podeli za pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem predstavlja občino doma in v svetu. Naziv častni občan se lahko podeli tudi tujcu.

URBANOVA NAGRADA
Urbanova nagrada se podeli posameznikom za življenjsko delo, delovnim skupinam, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih gospodarskega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine Ribnica.

GALLUSOVO PRIZNANJE
Gallusovo priznanje se podeli posameznikom, skupini posameznikov, organizaciji in skupnosti za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter vidne dosežke trajnejšega pomena s področja kulturnih in drugih družbenih dejavnosti v občini in širšem družbenem prostoru.

PRIZNANJE OBČINE RIBNICA
Priznanje Občine Ribnica se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne – izjemne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela.

Podeli se lahko največ eno priznanje častnega občana, ena Urbanova nagrada, do dve Gallusovi priznanji in do dve priznanji Občine Ribnica.
Predlog mora vsebovati:

  • ime in priimek ter naslov (za fizične osebe),
  • naziv ter naslov (za pravne osebe),
  • obrazložitev.

Predloge za podelitev razpisanih priznanj in nagrad Občine Ribnica z obrazložitvijo v zaprti kuverti z oznako »OBČINSKE NAGRADE IN PRIZNANJA« zbira Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Ribnica do vključno 9. 9. 2011.

Dodatne informacije lahko dobite v Uradu župana Občine Ribnica (tel. 837 20 03).

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
JOŽE TANKO L. R.

Komentiraj