Ribnica

Občina Ribnica poziva mlade za vključitev v počitniško delo v letu 2020

Ribnica – Mladi pozor! Občina Ribnica poziva mlade za vključitev v počitniško delo, ki bo potekalo od 30.6. do 30.9.2020. Občina je za omenjen projekt letos namenila 12.000€. Rok za prijavo pa je 15.6.2020!

Predmet poziva je zbiranje prijav javnih zavodov in javnih podjetij na območju Občine Ribnica, katerih ustanovitelj je Občina Ribnica za vključitev mladih s statusom dijaka oziroma študenta, ki imajo stalno bivališče na območju občine Ribnica v počitniško delo.

Počitniško delo se bo izvajalo v času poletnih počitnic 2020, od 30.6. do 30. 9. 2020  v obliki dela dijakov ali študentov, preko napotnic študentskega servisa.

Posamezen dijak ali študent lahko na podlagi tega poziva opravi največ 120 ur dela. Občina bo za namen sofinanciranja počitniškega dela namenila 5 EUR na uro oziroma 12.000 EUR.

Namen poziva je omogočiti mladim z območja občine Ribnica pridobivanje delovnih izkušenj in navad ter spoznavanje poklicev, delodajalcem pa spoznavanje potencialnih prihodnjih kadrov.

Nosilec izvedbe počitniškega dela je delodajalec, ki vloži prijavo na podlagi tega javnega poziva in s katerim Občina Ribnica sklene pogodbo o izvedbi počitniškega dela mladih.

Več na spletni strani Občine Ribnica: POZIV POZIV ZA VKLJUČITEV MLADIH V POČITNIŠKO DELO V LETU 2020

Komentiraj