Ribnica

Občina Ribnica bo na mestu Ideal centra gradila nov medgeneracijski center

Simbolična slika

Ribnica – Stavba nekdanjega Ideal centra Ribnica, ki je v preteklosti predstavljala središče kulturnega in družabnega dogajanja in je že več kot dve desetletji prepuščena propadanju, bo v naslednjih letih dobila novo podobo.

Objekt, ki je bil nekdaj v lasti Ministrstva za obrambo, od leta 2012 pa je v lasti Občine Ribnica, je zaradi neustreznega vzdrževanja postal dotrajan do te mere, da je občina tehtala možnosti obnove obstoječe stavbe ali rušitve in gradnje povsem novega objekta. Primerjalna analiza, podana s strani strokovnih služb je pokazala, da bi obnova zahtevala previsok finančni vložek ob dejstvu, da bi bil objekt po obnovi še vedno energetsko neučinkovit. Zaradi optimizacije uporabe prostorov in racionalizacije stroškov obratovanja je bila sprejeta odločitev o rušenju obstoječe stavbe ter izgradnji novega, nizko energijskega objekta, ki bo zagotavljal prepotrebne prostore za kulturne, kongresne in družabne dogodke v občini.

Občina Ribnica trenutno pripravlja podrobno in obširno projektno nalogo, ki bo natančno opredelila vsebino in namen objekta ter določila vse parametre za pripravo celotne projektne dokumentacije. V želji po pridobitvi čim boljših in kar najbolj optimalnih projektnih rešitev bo celotno projektiranje in gradnjo prevzel en izvajalec po postopku Design&Build, kar pomeni, da bo izvajalec izvedel rušenje, projektiranje in celotno gradnjo. Tovrsten način gradnje je na našem področju še nov, se pa vse bolj uveljavlja v Evropi in omogoča velike prihranke časa in denarja, saj celoten proces projektiranja in gradnje izvede en pogodbeni partner, ki nase prevzame tudi vsa tveganja v povezavi s projektiranjem in izgradnjo. Prednost takega načina gradnje je, da naročnik obvladuje projekt z natančno opredeljenimi cilji in tehničnimi lastnostmi.

Občina Ribnica je v sredini marca objavila javni razpis za gradnjo novega Medgeneracijskega centra v predvideni skupni kvadraturi 3.500 m2 notranjih površin in dodatnih 1.600 m2, namenjenih garažni hiši. Na mestu, kjer stoji današnji Ideal center, bo vzpostavljen nov, moderen in nizko energijski objekt, ki bo omogočal izvajanje različnih programskih vsebin za vse generacije. V objektu se bo nahajala sodobna kulturna dvorana s 300 do 330 sedeži, manjša multimedijska konferenčna dvorana, kavarna, zagotovljeni bodo prostori za društva, start-up podjetja ter pisarniški prostori za omogočanje dela od doma z možnostjo najema popolnoma opremljene pisarniške mize oz. pisarniškega prostora. Objekt bo zasnovan tako, da bo zagotavljal tudi družabne površine za mladino in starejše s prostorom za aktivno preživljanje prostega časa in izvajanjem aktivnosti kot so bowling ali kegljišče. V delu, ki bo namenjen kulturnim vsebinam, bo poseben poudarek namenjen tudi večfunkcijskemu prostoru, ki bo zagotavljal sodobne razstavne površine za likovna dela. Pod objektom je predvidena izgradnja garažne hiše s približno 60 parkirnimi mesti.

Celoten postopek izbora izvajalca in pridobitve dokumentacije bo po predvidevanjih zaključen v šestih mesecih, kar pomeni, da bi se z rušitvijo obstoječega objekta lahko pričelo že pred koncem letošnjega leta.

Investicija v vrednosti več kot 5 mio EUR se bo delno sofinancirala s strani Eko sklada, pričakujejo pa se tudi sredstva s strani Ministrstva za kulturo na podlagi razpisa za sofinanciranje kulturnih dvoran in sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje gospodarskih dejavnosti v objektu in omogočanje decentralizacije.

Projekt izgradnje Medgeneracijskega centra je na pobudo Občine Ribnica kot strateško pomembnega zaznala tudi Vlada Repubike Slovenije, ki ga je podlagi interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covid-19 uvrstila na seznam pomembnih investicij. Zato Občina Ribnica pričakuje tudi dodatna državna ali evropska sredstva v okviru finančnih sredstev Načrta za okrevanje in odpornost. Če bodo razpisni postopki in vsa dela stekla po načrtih, je načrtovano, da bo nov objekt, ki bo postal stičišče kulturnega, gospodarskega in družabnega dogajanja za vse generacije, zgrajen do leta 2023.

Nov objekt bo po izgradnji dobil tudi novo ime, ki bo izbrano na javnem natečaju in se bo tematsko skladalo z vsebino in dejavnostmi, ki se bodo izvajale v objektu.

Komentiraj