Ribnica

Pogodba za izgradnjo novega Medgeneracijskega športnega kompleksa Ribnica je podpisana

Ribnica, 24.8.2022 – Danes je župan Ribnice, Samo Pogorelc, neposredno pred glavnim vhodom »Ideal« centra slovesno podpisal pogodbo z g. Janezom Škrabcem, direktorjem podjetja Riko d.o.o., ki je bilo izbran kot najugodnejši ponudnik v postopku javnega naročila za izgradnjo novega Medgeneracijskega športnega kompleksa Ribnica.

Danes podpisana pogodba, v skupni vrednosti 9.672.000 € brez DDV, predstavlja veliko obveznost in izziv tako za naročnika, Občino Ribnica, kot izvajalca, podjetje Riko d.o.o. Sama izvedba del pa je razdeljena v dve fazi, in sicer bo v prvi fazi, ki vrednostno predstavlja 8.970.000 € brez DDV, izvajalec opravil rušenje obstoječega objekta (predvideno že v mesecu septembru), projektiranje, izvedel vsa gradbena dela, dobavil opremo in uredil okolico večnamenskega kulturno poslovnega objektadruga faza pa predstavlja izgradnjo športno družabnega dela objekta in bo znašala 702.000 € brez DDV. Skladno s pogodbenimi roki se načrtuje, da bodo dela po prvi fazi zaključna do konca leta 2024, druga faza pa bo zaključena v letu 2025.

Za zagotovitev dodatnih sredstev za izgradnjo celotnega objekta, si je Občina Ribnica prizadevala že od leta 2020, ko je bil projekt uvrščen v seznam pomembnih investicij na podlagi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji Covid-19. Od leta 2020 je Občina intenzivno izvajala aktivnosti za izgradnjo, pripravljena je bila podrobna projektna naloga in objavljen razpis za izvajalca. Pomembnost projekta za širšo regijo kaže tudi njegova uvrstitev v državni Načrt razvojnih programov 2022-2025, s čimer so za izgradnjo zagotovljena tudi dodatna državna sredstva v višini 5 milijonov evrov. Projekt smo prijavili tudi na EKOSKLAD, kajti gre za sodoben nizkoenergijski objekt, ki je že uvrščen na seznamu investicij za novo finančno perspektivo.

Stavba nekdanjega doma JLA je že več kot dve desetletji prepuščena propadanju in bo v naslednjih mesecih dokončno porušena,  na njenem mestu pa bo zgrajen nov, sodoben nizkoenergijski objekt, s skoraj 4.500 m2 neto tlorisnih površin. Stavba bo razdeljena na več vsebinsko zaokroženih celot:

V kletnem prostoru bodo poleg tehničnih prostorov zagotovo največja pridobitev javna parkirna hiša z vsaj 60 parkirnimi mesti  in večnamenski športni prostor z barom, ki bo zgrajen v drugi fazi.

V pritličnem delu bo sodoben kulturni del, ki bo obsegal veliko večnamensko kulturno dvorano za 300 obiskovalcev namenjeno gledališki produkciji, koncertom, plesnim predstavam, proslavam, kongresom, filmski projekciji in prireditvam. Dvorana bo opremljena z najsodobnejšo avdio- video tehnologijo, sodobnimi motornimi lučnimi in scenskimi vleki, induktivno zanko, ki bo omogočala udobno spremljanje tudi naglušnim osebam. Oder, v velikosti 14 m x 12 m s stranskimi hodniki in vsemi spremljevalnimi prostori, ter ustrezna akustika bosta zagotavljala primeren odmevni čas in enako slišnost v vsakem delu dvorane. Udobni sedeži v avditoriju pa bodo zagotavljali udobje na najvišjem nivoju tako za gledalce kot nastopajoče, ki bodo imeli poleg tega na voljo tudi dve večji (skupinski) in dve individualni garderobi, sanitarije, prostor za odrsko in scensko tehniko, skladišče za kuliso in za glasbila z ustreznim dostopom neposredno v zaodrje. Poleg dvorane se bo v pritličnem delu nahajal tudi foyer- predverje, kjer bo tudi manjša večnamenska multimedijska dvorana za 80 oseb, prostor za začasne razstave, kavarna, sanitarije, garderoba za obiskovalce, pripravljalna kuhinja in servisni prostori.

V prvem nadstropju bodo prostori za društva in servisni prostori, ki bodo vključevali vetrolov, tehnične prostore, avditorji -balkon v dvorani, prostor za pevske sestave, prostor za vaje orkestrov, klubski arhiv, skladišče za scensko tehniko, skladišče za kostume, skladišče za delavniško orodje, pisarno za vodje luči/ton/video, garderoba za nastopajoče, tehnični prostor in sanitarije.

V drugem nadstropju bodo čajna kuhinja, klubski arhiv, sanitarije in štiri klubske sobe tako za mlade, kot tudi starejše in gibalno ovirane.

Tretje nadstropje pa je namenjeno poslovnemu delu in bo obsegalo čajno kuhinjo, arhiv, sanitarije, pisarno za direktorja, računovodstvo in administracije, tajništvo, dve večji pisarni za delo od doma oz. coworking in manjšo sejno sobo.

Tako bodo v novem objektu prostor za svoje udejstvovanje dobila kulturna in umetniška društva, poslovni uporabniki, mladina in starejši. Objekt za vse generacije bo namenjen tudi druženju in prijetnemu preživljanju prostih trenutkov, saj bo imel tudi kavarno s 50 sedišči v notranjosti in 100 sedišči na zunanji terasi.

Slovesni podpis je župan Ribnice, Samo Pogorelc, sklenil z besedami: »Danes smo s tem postavili nov mejnik. Najprej smo velik korak naredili s sestavo obširne projektne naloge, sledil je uspeh za nepovratna sredstva, danes podpis pogodbe. Želim, da bo izvajalec skupaj z arhitekti in projektanti naredil objekt, ki bo vsem nam v ponos ter da bom čez slabi dve leti skupaj odprli najboljši objekt v državi. Prepričan sem, da bomo ob dokončanju vseh del v Ribnici dobili najboljšo dvorano v naši državi. Uspešno želim tudi sodelavkam in sodelavcem, ki bodo skrbniki tega projekta, prav tako našim zunanjim inženirjem, ki bodo vsakodnevno spremljali skladnost in kvaliteto gradnje. Za objekt smo si postavili visoke standarde, zato mora biti preprosto najboljši.«

Komentiraj