Koledar dogodkov

Podpis Pogodbe za izgradnjo novega Medgeneracijskega športnega kompleksa Ribnica

Medgeneracijski športni kompleks Ribnica

V sredo, 24. avgusta, ob 10. uri lepo vabljeni na slovesni podpis Pogodbe za izgradnjo novega Medgeneracijskega športnega kompleksa Ribnica med investitorjem in izvajalcem del, ki bo potekal neposredno pred glavnih vhodom v »Ideal center«.

V postopku javnega naročila je bil kot najugodnješi ponudnik izbran izvajalec Riko d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana, pogodbena cena vseh del znaša 11.799.840,00 EUR z DDV in zajema rušitev obstoječega objekta, projektiranje novega objekta, novogradnjo ter dobavo tehnološke opreme in notranjega pohištva.

O projektu Medgeneracijski športni kompleks Ribnica:

Občina Ribnica je v preteklem letu pričela s postopkom izbire izvajalca za gradnjo novega, sodobnega centra, ki bo predstavljal stičišče gospodarskih, kulturnih, društvenih, turističnih in medgeneracijskih dejavnosti. V sklopu investicije je predvidena rušitev starega »Ideal centra« ter projektiranje in novogradnja novega večnamenskega objekta v skupni površini skoraj 4.500 m2. Stavba nekdanjega doma JLA, ki je v preteklosti predstavljala središče kulturnega in družabnega dogajanja in je že več kot dve desetletji prepuščena propadanju, bo v naslednjih letih dobila povsem novo podobo. Novozgrajen objekt bo zagotavljal ustrezne prostore za opravljanje dela od doma, izvajanje kulturnih in kongresnih dogodkov in društvenih dejavnosti. Objekt bo omogočal tako javni upravi kot gospodarstvu, da poskrbi za ustrezno decentralizacijo in omogoči ustrezno izvajanje storitev bližje državljanom. Osnovni namen investicije je zagotovitev prostorskih pogojev za vzpostavitev več funkcijskega centra v občini Ribnica, v katerem bodo: preddverje, večnamenska dvorana, manjša kongresna dvorana, pisarne medgeneracijskega centra, mladinskega centra in start up pisarne, pisarne za delo od doma, prostori za društva ter v drugi fazi športna dvorana s kavarno. V sklopu objekta bo tudi ustrezna parkirna hiša, ki bo zagotavljala vsaj 60 parkirnih mest. Predviden pričetek del (rušitev) je v letu 2022, rok za dokončanje del pa je predviden konec leta 2024 (prva faza) in konec leta 2025 (druga faza).

Za zagotovitev dodatnih sredstev za izgradnjo celotnega objekta si je Občina Ribnica prizadevala že od leta 2020, ko je bil projekt uvrščen v seznam pomembnih investicij na podlagi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji Covid-19. Od leta 2020 je Občina intenzivno izvajala aktivnosti za izgradnjo, pripravljena je bila podrobna projektna naloga in objavljen razpis za izvajalca. Na podlagi vloge Občine Ribnica in priložene dokumentacije je tudi Vlada RS projekt prepoznala kot pomembnega za celotno regijo ter ga kot uvrstila v Načrt razvojnih programov 2022-2025 in s tem zagotovila dodatna sredstva za financiranje izgradnje v višini 5 milijonov evrov.

Komentiraj