Ribnica

Ob prazniku občine Ribnica podelili priznanja in nagrade za leto 2014

Podelitev priznanja in nagrade občine Ribnica za leto 2014
Podelitev priznanja in nagrade občine Ribnica za leto 2014

Ribnica – Občina Ribnica od leta 1994 praznuje 23. oktober kot občinski praznik. Na ta dan je leta 1492 cesar Friderih III. Kočevarjem in Ribničanom izdal patent, da so lahko doma ročno izdelane produkte brez davka prodajali po cesarstvu. Ribničani so zelo ponosni na to  cesarjevo »darilo«, saj so z njim  ustvarili podobo podjetnih, iznajdljivih in povrh še šegavih ljudi.

Podelitev priznanja in nagrade občine Ribnica za leto 2014

Podelitev priznanja in nagrade občine Ribnica za leto 2014

To je med drugim  na osrednji prireditvi dejal  župan Jože Levstek. Poudaril je tudi, da so Ribničani že več kot  pet stoletij  vpeti v Evropski prostor ter da bi se lahko marsikdo kaj več naučil  ravno od Ribničanov.

Zemlja na kateri so živeli je bila skopa, slabo rodovitna, živelo se je zelo težko. Da bi ljudi zadržal na njihovih ognjiščih jih je tako spodbudil, da so se lotili vse mogočih del, obdelave lesa pa še najbolj. Zadovoljni ljudje so najboljši vojščaki, je takrat pri pisanju listine o davčnih olajšavah dobro vedel Cesar. Kočevarji in Ribničani so bili namreč pomembna, celo zadnja utrdba pred turško napredovanje proti Dunaju.

Trgovskem patentu so v Ribnici leta 1994 dodali žlahtnost in v spomin nanj sklenili, da bodo od takrat na ta dan imel svoj občinski praznik. Osrednja prireditev je bila v sredo, 22. oktobra v dvorani Športnega centra. Govorec, župan Jože Levstek, je v zelo sproščenemu, brez kakršne koli politične omembe preteklega leta, vsakomur razumevajočem besednjaku znova izpostavil pronicljivost Ribničanov, ki so stoje prenašali vse križe preteklega in sedanjega časa.

Podelitev nagrad in priznan

Na proslavi so po nagovoru župana Jožeta Levstka podelili občinska priznanja in nagrade.

Častni občan, Edo Tanko

Naziv častnega občana je prejel  Edo Tanko, za zasluge v gasilstvu.

Urbanova nagrada

Urbanovo nagrado za  podjetniške dosežke je prejela avto hiša Joras. Direktorica Ksenija Joras je bila presenečena nad tem, da  je večletno družinsko delo prepoznala tudi lokalna politika.

Gallusovo priznanje

Gallusovo priznanje za  delo v kulturi  sta prejela Stanislav Grebenc, predsednik Godbe na pihala in Franc Trdan, za dolgo letno ustvarjalnost v pevskem zboru Lončar.

Priznanje Občine Ribnica

Priznanja občine Ribnica sta šla v roke pevovodje Simona Korošca in Gaja Riose, najboljšega mladega slovenskega tekmovalca v preskakovanju konjskih ovir.

Županovo priznanje

Županovo priznanje za požrtvovalnost pri sanaciji  letošnjega žledu sta prejela Peter Adamič in Stanko Oblak iz PGD Sveti Gregor.

Stanislav Grebenc o nagradi
Ksenija Joras o nagradi
Jože Levstek o prazniku

Komentiraj