Ribnica

Negotova skupna uprava petih občin za inšpekcijski nadzor in občinsko redarstvo

Ribnica: trg in cerkev

Dobrepoljska statutarno-pravna komisija je zavrnila predlog odloka v prvi obravnavi o ustanovitvi skupne občinske uprave z občinami Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče. Dobrepoljce je zmotilo, da ribniška občina pri sprejetju odloka v prvi obravnavi ni upoštevala njihovih pisnih predlogov.

Župani so julija lani podpisali pismo o nameri za ustanovitev skupne občinske uprave (SOU) za inšpekcijski nadzor in občinsko redarstvo. Takrat so se dogovorili, da bodo vse občine, razen Dobrepolja, ustanovile tudi službo za pravne zadeve. Predsednik dobrepoljske statutarnopravne komisije Slavc Palčar nam je povedal, da jih moti že naziv odloka. To namreč ne bo skupna občinska uprava, temveč skupni medobčinski inšpektorat in redarstvo, poleg tega niso jasno zapisani stroški občin, niti ni določeno, koliko ur bo inšpektor delal v posameznih občinah. »Inšpektorja potrebujemo, vendar ne samo takrat, ko bi imel za našo občino točno določen čas poslovanja, saj takrat zagotovo ne bo nihče kršil občinskih predpisov,« je povedal Palčar. Tudi sam pritrjuje drugim svetnikom, da bi se morali povezovati z Grosupljem, ne pa z ribniškim območjem.

Ribniški župan Jože Levstek je za Delo povedal, da dobrepoljskih pripomb niso upoštevali, ker so jih prepozno prejeli. Po njegovih besedah bo SOU zagotovo zaživela – z dobrepoljsko občino ali pa brez nje –, saj je odlok s preostalimi občinami že bolj ali manj usklajen. »Država nam ponuja povrnitev 50 odstotkov vseh stroškov, zato bi se bilo nespametno odreči temu denarju,« je menil Levstek.

Direktor grosupeljske občinske uprave Marko Podvršnik pa je povedal, da bodo tudi oni ustanovili medobčinski inšpektorat, v katerem bo najprej zaposlen en redar, pozneje pa več, če se bodo na njihovo ponudbo odzvale sosednje občine. Po njihovih izračunih pa država povrne zgolj 30 odstotkov vseh stroškov in ne polovico.

Vir: delo.si, Bojan Rajšek

Komentiraj