Ribnica

Minister Židan na delovnem obisku Ribnici

Ribnica – Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan se je petek, 8.7.2011 mudil na delovnem obisku Ribnice z okolico.

Gre za enega rednih mesečnih obiskov v različnih regijah ali občinah v Sloveniji, v okviru katerega je minister z ekipo obiskal tudi ribniško podjetje Inles. Kot je dejal, gre za vzorno gospodarsko družbo na področju verige gozd-les.

Židan je obisk začel v gospodarski družbi Inles. “To je gospodarska družba, ki je ena od vzornih gospodarskih družb na področju verige gozd-les,” je povedal. Podjetje je bilo leta 1998 v velikih težavah, nakar se je uspešno prestrukturiralo, zdaj pa zaposluje skoraj 500 ljudi in posluje z dobičkom.

To je po besedah ministra pomembno, ker je Slovenija zelo gozdnata država, da veriga gozd-les deluje dobro, pa morajo dobro delovati vsi členi – delo z gozdom, žage, lesna predelava in proizvodnja končnih izdelkov. “Inles je primer, kako uspešno poslovati,” je povedal Židan in dodal, da znanje prenašajo tudi na verigo gozd-les.

Podjetje aktivno sodeluje tudi pri pripravi uredbe o zelenih naročilih, ki jo pripravlja več ministrstev, z njo pa želijo v Sloveniji pospešiti tovrstno proizvodnjo. Uredba bo po besedah Židana na vladi sprejeta predvidoma oktobra.

Minister je obisk nadaljeval pri ribniškem razvojnem skladu, ki se bo prihodnje leto znova aktivno vključil v financiranje projektov tehnološke prenove na področju kmetijstva in proizvodnje hrane.

To je pomembno, saj potrebujemo pri teh projektih dva vira – prvi vir so subvencije, ki jih zelo uspešno pridobivamo iz evropskih in slovenskih sredstev, drugi vir pa so izposojena sredstva, ki jih kmetije in gospodarske družbe vedno težje dobijo pri slovenskih bankah. Sedaj bo to delno vlogo leta 2012 prevzel ribniški razvojni sklad,

je povedal Židan.

V nadaljevanju se je srečal še s sodelavci, ki na terenu delujejo v okviru organov s kmetijskega področja, dan pa je zaključil z obiskom dveh uspešnih kmetij – posestva Ugar in ekološke kmetije Ogrinc.

Ekološko kmetijstvo se je po besedah Židana v Sloveniji v zadnjih letih dobro razvilo, prodaja ekoloških proizvodov na domu in tržnicah poteka dobro, medtem ko ekološkim kmetijam še ni uspelo prodreti v velike trgovske sisteme.

Ministrstvo zato poskuša pomagati kmetijam pri organizaciji veleprodaje, s 1. januarjem prihodnje leto pa naj bi zaživelo tudi posebno prehodno obdobje, v okviru katerega bo država kmetijam, ki se usmerijo v ekološko kmetijstvo, pomagala pri premagovanju težav v poslovno najbolj občutljivem obdobju.

Vir: dolenjskilist.si, STA

Komentiraj