Ribnica

Inles v letu 2016 z dvoodstotno rastjo prodaje

Inles Ribnica
Inles Ribnica

Ribnica – Prihodki ribniškega Inlesa, proizvajalca stavbnega pohištva, so lani dosegli nekaj več kot 20,22 milijona evrov in se glede na predlanski izid okrepili za približno dva odstotka. V družbi so ustvarili približno 146.000 evrov dobička iz poslovanja in dobrih 40.000 evrov čistega dobička. Ta je bil sicer za tri odstotke manjši od predlanskega.

V Inlesovem letnem poročilu so zapisali, da je preteklo leto zaznamovalo izrazito dobro poslovanje v prvi polovici leta, ki je sicer nesezonska, in slabše v drugi. Hkrati se je ohranila značilnost preteklih let, ko so proizvodne zmogljivosti naraščale hitreje kot povpraševanje, kar je posledično vodilo v izrazito cenovno konkurenco, za ohranitev ravni poslovanja pa so morali iskati rezerve, racionalizirati, razvijati nove zamisli in krepiti trženje, poroča STA.

Inles tako izdeluje in trži vse zahtevnejše izdelke, pri čemer se močno povečana zahtevnost ne kaže v rasti marže in s tem poslovnega izida. Podjetje pa stavi na izrazito visoko kakovost, znanje, prilagodljivost, kratke dobavne roke in stalni razvoj, so pojasnili.

Število zaposlenih so lani vnovič znižali, a za manj kot pretekla leta. V Inlesu so konec preteklega leta zaposlovali nekaj več kot 260 delavcev, povprečno število zaposlenih je znašalo 266. Družbo je lani zapustilo 18 ljudi, novo so jih zaposlili 14.

Obveznosti do posojilodajalcev so znižali za nekaj več kot 725.000 evrov oz. za približno petino. Sicer pa na letni ravni letos pričakujejo 21,7 milijona evrov prodaje in njeno osemodstotno rast, poslovni dobiček v znesku nekaj več kot 150.000 evrov in nekaj manj kot 80.000 evrov čistega dobička.

Ker je Inles v preteklih letih posodobil večino tehnologije za izdelavo lesenih, “les-alu” oken in vrat ter PVC oken in vrat, letos ne načrtujejo večjih naložb. Zanje nameravajo porabiti 150.000 evrov.

V družbi bodo nadaljevali finančno stabilizacijo. Za nekaj manj kot 620.000 evrov nameravajo zmanjšati dolgoročno zadolženost, zmanjšali naj bi tudi obveznosti do dobaviteljev.

Med cilji so navedli pozitivno poslovanje z rastjo dobička, rast prodaje, krepitev delovne produktivnosti za pet do 10 odstotkov letno, ohranitev oz. povečanje tržnih deležev glede na posebnosti posameznih trgov, stalne izboljšave, dvig kakovosti izdelkov in storitev ter “nikoli končan proces racionalizacij vseh stroškov”.

Inles kot največji slovenski izdelovalec in izvoznik fasadnih elementov oz. oken in vhodnih vrat večji del izdelkov izvozi v Nemčijo, Švico, Francijo, Avstrijo, države Beneluksa in Italijo. Prodajajo tudi v ZDA in Rusiji. Na zanj ključnih trgih Nemčije, Slovenije in Avstrije so lani ustvarili skoraj 85 odstotkov prodaje. Na domačem trgu so lani zabeležili dvoodstotni padec, še poroča STA.

Vir: dolenjskilist.si, J. S.

Komentiraj