Ribnica

Marko Zupanc – novi direktor Javnega zavoda Miklova hiša

6. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Miha Klun si zapisuje očitke nekaterih svetnikov

Ribnica – Na šesti redni seji Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v četrtek, osmega septembra 2011, so svetniki poleg imenovanj članov v svete javnih zavodov Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica, Javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša in Javnega zavoda Vrtec Ribnica, imenovali tudi direktorja javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša.

Svet zavoda je občinskemu svetu četrtega avgusta za direktorja zavoda predlagal Marka Zupanca. Na razpis se je prijavilo devet kandidatov, kdo so ti kandidati, vodja svetniške skupine SDS Miha Klun, ni želel povedati.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ribnica je občinskemu svetu kandidaturo Marka Zupanca argumentirala z obrazložitvijo:

Kandidat ima opravljena in zaključena raznovrstna visokošolska in podiplomska izobraževanja z različnih področij doma in v tujini, del tujih izobraževanj ima tudi nostrificiranih. Poleg tega je razvidno, da je aktivno deloval v raznih institucijah doma in v tujini, večinoma kot vodja. V dosedanji karieri se je precej ukvarjal tudi z mladimi. To kaže, da ima izkušnje, s katerimi lahko svoje izobrazbene kvalifikacije pomembno nadgradi na konkretnih projektih ali pri vodenju ustanov. Komisija ocenjuje, da ima kandidat organizacijske sposobnosti in potrebne izkušnje za reševanje konfliktnih situacij. Veliko pozornost bo posvetil komunikaciji znotraj in zunaj zavoda. Kandidat se zaveda, da je knjižnica osrednje ali eno od pomembnih kulturnih vozlišč v lokalnem prostoru, zato mora biti dobro povezovalno vpeta med ostale ponudnike kulturnega dogajanja.

Kandidat posebnega programa dela knjižnice sicer ni pripravil, čeprav je seznanjen, da je kulturno zelo dejavna. Program bi pripravil nekaj mesecev po prevzemu funkcije, ko bi se natančneje seznanil z lokalnim okoljem in dogajanjem v njem. Potem ko sta Miha Klun in Jože Tanko (SDS) Zupanca zagovarjala kot edinega primernega kandidata, sta Breda Oražem in Irma Grbec (SD) spraševali, kako je lahko kandidat primeren za vodjo knjižnice, če nima pojma o bibliotekarstvu, nima izkušenj z delom v knjižnici.

V razpisu piše poznavanje dela knjižnice, ne pa poznavanje knjižnične zakonodaje. Dela kandidat po Irminih besedah ne pozna. Sploh je sporno, če so bili med ostalimi kandidati takšni, ki so to poznali. Poleg tega so očitki leteli tudi na nepravilnosti pri samem izboru. Miha Klun je odgovoril, da nepravilnosti ni bilo, šli so po odloku in zakonodaji, eni so, je dejal formalni pogoji, drugi so vsebinski. Formalnih niso kršili. Po njegovih besedah so izbrali dobrega kandidata, ki bo velika dodana vrednost za to okolje. »Bistvo je, da dobimo človeka, ki ima voljo delati, ki zna sodelovati z ustanoviteljem, ki ima pozitivno energijo,« je še dodal. Na očitke nekaterih svetnikov, da kandidat ni Ribničan, da je že preveč vodilnih v javnih zavodih v Ribnici od drugod, je Klun povedal, da če bi bila dva enakovredna kandidata, bi dali prednost Ribničanu in da v razpisnih pogojih ni zakonito zapisati, da mora biti kandidat iz lokalnega okolja. Kandidat Marko Zupanc je bil na koncu izglasovan za novega direktorja javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša.

ZVOK
Irma Grbec (SD): Pri izbiri direktorja so bile številne nepravilnosti
Miha Klun (SDS): Nepravilnosti ni bilo
Miha Klun (SDS): Ne moremo spreminjati razpisnih pogojev

Vir: radio1.si

1 komentar

  • Kako je lahko nekdo izbran na tak položaj brez predstavitve programa?! Ga bo kao naredil potem, ko bo že na položaju, ko bo še videl kako in kaj. Se pravi se niti toliko ni pozanimal, da bi vedel v kaj se spušča. KATASTROFA! A to pomeni, da če bo program slab bo čez recimo pol leta odletel??? Očitno nekdo iz “pravih vrst”, ki mu je bilo potrebno zagotoviti službo.

Komentiraj