Ribnica

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za novi S del centra mesta

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007) in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/2000 in 58/2003) župan Občine Ribnica objavlja Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za novi S del centra mesta. Celotno naznanilo si lahko preberete v wordovem dokumentu: Javno naznanilo Občine Ribnica

Komentiraj