Ribnica

9. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica 2016

9. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica 2016
9. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica 2016

Ribnica – Svetniki občine Ribnica so na četrtkovi (14.7.2016 ) deveti, zadnji seji v prvem poletju, poleg petih točk dnevnega reda obravnavali tudi dodatno točko, in sicer predlog za zagotovitev nepovratnih sredstev v višini tri tisoč evrov, za sanacijo Prešernovega reilefa na fasadi Ramorjeve hiše na Kolodvorski ulici.

Uvodoma so se seznanili z zapisnikoma osme redne in četrte izredne seje, v nadaljevanju pa so obravnavali spremenjeni odlok o občinskemu prostorskemu načrtu . Dokaj obsežen akt, z vsebino dopolnjenih in spremenjih poglavij, svetnike ni pritegnil k splošni in daljši razpravi, enako kot tudi ne sklep o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v občini Ribnica. A je na nekaj splošnih vprašanj, predvsem o stanju v zvezi z ločevanjem odpadkov ter odlaganjem gradbenih in azbestnih odpdkov, izčrpno odgovarjal Bojan Trdan, direktor podjetja Komunala. Občinska uprava je pripravila daljšo razlago poletnega poročila o izvrševanju proračuna za leto 2016. Večjih neskladij med začrtanimi prihodki in izdatki ni bilo.

Tako kot o poročilu o izvrševanju proračuna v prvem poletju, se ni glasovalo tudi o poročilu programskega sveta glasila Rešeto, ki ga je podal predsednik Feliks Podgorelc. Sicer so svetniki zagotovili tri tisoč evrov za sanacijo stavbe na Ramorjevi hiši.

Na uradni spletni strani Občine Ribnica si lahko ogledate dnevni red 9.  redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica.

Župan Jože Levstek o poročilu
Župan Jože Levstek o naložbah

Vir: radiokrka.com

Komentiraj