Ribnica

13. redna seja ribniškega občinskega sveta: v proračunu po novem kredit in obnova gradu

S 13. redne seje ribniškega občinskega sveta. (Foto: M. L.-S.)
S 13. redne seje ribniškega občinskega sveta. (Foto: M. L.-S.)

Ribnica – Zaradi razširitve dnevnega reda z dvema dodatnima točkama in poročil javnih zavodov, ki so jih obravnavali ob sprejemu zaključnega računa občine za leto 2016, je zadnja, 13. redna seja ribniškega občinskega sveta trajala kar dobre štiri ure, v tem času pa so svetniki obravnavali in sprejeli vseh 12 točk dnevnega reda.

Pri obravnavi predloga 10 točk obsežnega dnevnega reda je župan Jože Levstek predlagal razširitev z dvema dodatnima točka: predstavitev projekta fazne obnove ribniškega gradu in seznanitev z izvedenimi deli in aktivnostmi projekta Soriko. Svetniki so razširitev dnevnega reda potrdili in po potrditvi zapisnika 12. seje, kjer je sicer imelo nekaj svetnikov pripombe, tudi obravnavali naprej dodatni točki.

O vodovodu Soriko je podal poročilo direktor Hydrovoda Kočevje Ribnica Antun Gašparac, še pred tem pa je predvideno obnovo ribniškega gradu predstavil arhitekt Boštjan Češarek.

Kot je povedal Češarek, so o tem, da bi grad obnovili in s tem v Ribnici pridobili še več prostorov za različne kulturne prireditve, začeli resno razmišljati pred sedmimi ali osmimi leti. Pripravili so tudi že projekt prenove gradu, ki je med drugim predvideval tudi postavitev strehe na prostoru pri odru, ki bi jo v zimskem času zložili. Za obnovo gradu so pridobili tudi gradbeno dovoljenje, niso pa uspeli pridobiti denarja z ministrstva za kulturo, zato se obnove niso mogli lotiti. Po nekaj letih, ko so zato aktivnosti za obnovo gradu opustili, so leta 2015 začeli razmišljati, da bi grad postopno obnovili.

Projekt obnove gradu, ki ga je predstavil, vključuje 8 točk: od ureditve tlakov letnega gledališča, tlaka pod oboki, poti od stolpa do vhoda v poročno dvorano, preko ureditve mostu sanitarij, ki bi bile javne sanitarije, do ureditve nove poti za logistične potrebe prireditev ter novega portala pri enem od sedaj štirih vhodov v grad. Kot je povedal, se je pri izdelani načrta obnove odločil za pristop, po katerem bi lahko grad obnovili nekje v obdobju desetih let.

V nadaljevanju seje so svetniki med pomembnejšimi zadevami obravnavali in tudi sprejeli proračun ribniške občine za letošnje leto v drugi obravnavi. Ta znaša na prihodkovni strani 9.837.130 evrov, kar je za 2,1 odst. več od veljavnega proračuna za leto 2016, na odhodkovni pa 9.935.326 evrov, kar je za 0,4 odst. manj kot v proračunu za 2016. Predvideva pa sprejeti proračun za razliko od predloga proračuna v prvi obravnavi tudi zadolževanje in sicer, kot je v predlogu enega od obeh amandmajev, ki jih je vložil, povedal župan, da bodo z najemom novega kredita po nižji obrestni meri poplačali obstoječega z višjo obrestno mero. Zaradi dvoma, ali gre res za ugodnejši kredit, in izdelave turističen karte, ki jo je z drugim amandmajem predlagal župan, so trije svetniki glasovali proti sprejemu amandmajev in tudi proračuna. Sicer pa so svetniki s 13 glasovi za proračun sprejeli.

Vir: dolenjskilist.si, M. L.-S.

Komentiraj