Utrip časa Zanimivosti

Peter Lesar: Podobe Ribniške doline in osebnosti povezane z njo

Peter Lesar ob razstavi fotografij
Peter Lesar ob razstavi fotografij

Preteklost živi samo za tistega, ki jo pozna, raziskuje, sprašuje… Preteklost spoznavamo na več načinov. V pomoč so nam materialni, pisni, tiskani in ustni viri. Stare razglednice in fotografije z krajevnimi motivi so kot ilustracije h kulturni zgodovini neke pokrajine, saj so naselja tiste človeške stvaritve, ki njeno podobo najbolj in najtrajneje spreminjajo. To velja zlasti za urbana naselja, ki najbolj pogosto dajejo motive za razglednice. Razglednice in stare fotografije nas popeljejo v čas, ki je zelo različen od današnjega.

Peter Lesar ob razstavi fotografij

Peter Lesar ob razstavi fotografij

Drugačen je bil način življenja, drugačne so bile navade, drugi vladajoči jeziki, drugačna so bila mesta in kraji. Včasih ko gledamo te razglednice in stare fotografije nam je žal, da smo toliko lepega uničili, na nekatere nove dosežke pa smo vseeno ponosni. Stare razglednice in fotografije so danes del neprecenljive kulturne dediščine, pomemben zgodovinski vir za raziskovanje starih podob mest, krajev, ulic, trgov, cerkva, gostiln, osebnosti…

Nekateri so obremenjeni s slovensko majhnostjo. Brez potrebe. Slovenski narod je skozi zgodovino še kako znal izkazati svojo nepremagljivost, sposobnost in ponos. Kateri narod je ob svoji sorazmerno majhni številčnosti zmagoval v bitki za obstoj z velikimi osvajalskimi narodi? Slovenski prav gotovo.

Skozi zgodovino so si nekateri narodi poskušali podrediti in asimilirati majhne Slovence. Medtem ko so tako naredili z mnogimi drugimi narodi, jim pri Slovencih ni uspelo.

Naši predniki so vodili bitko za obstoj in prostor pod soncem že pred poskusi potujčevanja. Uspešno. Slovenci se živimo v naših mestih in vaseh, ob svojih poljih in gorah, rekah in morju. Mi smo tu, nekdanji mogočni nasprotniki naših prednikov, pred katerimi je trepetala Evropa, pa so v muzejih.

Tudi Ribniška dolina in njena naselja so v preteklosti dala številne zaslužne može in žene, znamenite Slovence, ki so vidno prispevali h kulturnemu, umetnostnemu, socialnemu in splošno gospodarskemu razvoju v širšem slovenskem merilu, nekateri pa tudi zunaj naše dežele.

Kot zbiratelj razglednic in ostalega tiskanega gradiva Ribniške doline vam bom posredoval in predstavljal podobe naše Ribniške doline in podobe osebnosti, ki so povezani z našimi kraji. Teksti bodo povzeti od številnih avtorjev in konceptualno preoblikovani. Ribniška dolina ni samo Ribnica, predvsem so to tudi vsa naselja in vsi tisti manj znani Ribničani. Mogoče je to Slovenec – Ribničan z manj odmevnim poklicem, morda mati s svojimi otroki? Pomemben je gozd, manj drevesa.

Vse napisano ne bo z namenom izključevanja, opisani pa zagotovo zaslužijo pozornost, ker so v prvih vrstah tisti, ki so zaslužni, da Slovenci še živimo…Želim si, da boste tudi v prihodnje bolj ohranjali in negovali podobe in osebnosti naših krajev.

Veselim se tudi vaših odzivov in sodelovanja pri pridobivanju informacij, fotografij, razglednic…
Na voljo sem vam na številki 030 996 225 ali elektronskem naslovu peter.lesar1@gmail.com

Peter Lesar

2 komentarja

 • Gospod Peter Lesar,
  hvala za vaše plemenito delo!

  Anton Razpotnik
  Cankarjev trg 19
  1410 Zagorje ob Savi
  GSM: 041 351 479

 • Hvala in pohvala za vaše delo, da se zgodovina ne pozabi, temveč je lahko nam v ponos, da ta v naše kraje radovedneže privabi!

Komentiraj