Utrip časa

Stari računi, dopisi, ribniških podjetnikov, obrtnikov…(Anton Kersnič, ključavničar, Hrovača)

V Ribniški dolini se je starodavno kovaštvo povezovalo z gozdarstvom, s kolarstvom, prevozništvom in tudi suhorobarstvom. Kovači so nekaterim suhorobarjem in »zdomarjem« izdelovali različna orodja in polizdelke (npr. obodne obroče, spone idr.), podkovali vprežne živali, s kolarji so sodelovali pri okovanju vozov.

račun Anton Kersnič, ključavničar, 24.6.1906

račun Anton Kersnič, ključavničar, 24.6.1906

Tako so že pred več desetletji delovali t. i. grozdi, torej povezovanje različnih dejavnosti, ki so se zaradi narave delitve dela morale združevati in so tudi tako lahko tekmovale s tehnološko vse uspešnejšimi novimi obrtmi za predelavo kovin in lesa ter z razvijajočo se industrijo. Že ob koncu 19. stoletja so se takšne povezave začele razkrajati in nastajale so nove obrti in povezovalne oblike.

Tradicionalno kovaštvo je sčasoma nadomestilo ključavničarstvo, ki se je dobro uveljavilo zlasti v Ribnici; tam sta se po zbranih podatkih leta 1920 in 1926 registrirala prva ključavničarja z delavnicama na svojem domu. Je pa že v 80. letih 19. stoletja dobila prvo ključavničarstvo, povezano s kovaštvom, tudi sosednja Hrovača. Alojz, Leopold, Anton in ponovno Leopold so imena hrovaških ključavničarjev in kovačev, ki so temeljito zaznamovali povezanost med naročniki in obrtniki raznovrstnih izdelkov iz kovin. Najznamenitejši med vsemi je bil Anton, ki se je prvi izučil ključavničarske obrti. Znanje je prenesel na sina Leopolda in druge bližnje sorodnike, ki so podedovali inovativne spodbude poustvarjanja z železom in drugimi kovinami.

Na računu Antona Kersniča iz leta 1906 razberemo, da je bil le ta izdan gospodu Evgenu Ivancu, znanemu trgovcu v Sodražici. Na njem so zapisani izdelki romi – okvirji različnih dimezij, ravno tako vogali, popravilo ključavnice, nove kljuke, ključi in šilde. Na ličnem računu z osnovnim imenom Antona Kersniča je še zapisano ključavničar v Hrovači pošta Ribnica, Kranjsko. Plačuje se v Ribnici. Račun sicer nima žiga, je pa vsekakor lep arhivski dokument naše ribniške preteklosti.

Peter Lesar, zbiratelj razglednic ribniške doline, 030 996 225
Vir: Vito Kozler, Kersničeva kovačnica in ključavničarska delavnica v Hrovači, račun osebni arhiv

Komentiraj