Utrip časa

Utrinki iz muzeja v Ribnici na razglednicah

Na razglednicah, ki so bile v preteklosti več v uporabi so se znašli tudi motivi iz takratnega muzeja suhe robe in lončarstva v ribniškem gradu. Izdajo le teh so takrat financirale ugledna slovenska podjetja. Med njimi zasledimo podjetje Lek, ki je le te izdalo v 70 – letih prejšnjega stoletja. V razlagi na hrbtni strani je zapisano:
„Suha roba“ predstavlja posebno skupino lesne obrti, ki je doma v Ribniški dolini in okolici na Dolenjskem. Izdelovanje „suhe robe“ vsebuje vrsta izdelkov ene stroke, ki je hkrati tudi domena ene družine že cele rodove: rešetarstvo, obodarstvo, žličarstvo, izdelovanje veder, pinj, krožnikov in drugega.

ter na drugi

„Lončarstvo ima korenine v prazgodovini. Ta obrt je bila vezana na najdišča gline in je bila v 17. stoletju mnogo bolj razširjena kot danes. Lončarji izdelujejo razne sklede, manjše in večje vrče za vodo, lonce za kuho in shranjevanje hrane, cvetlične lonce, majolike itd. V okolici Ribnici delajo tudi igrače.“
Razglednice so v takratnih časih zagotovo bile medij s katerim se je predstavljajo dejavnosti, kraje in dogodke. Danes služijo le še za obujanje spominov na takratne čase, so vir za raziskovanje in prijeten hobi za zbiratelje.

Peter Lesar

Komentiraj