Utrip časa

Spomenik kralja Aleksandra I. Karađorđevića v Ribnici

Kralj Aleksandar I.
Kralj Aleksandar I.

Podobe Ribniške doline in osebnosti povezanih z njo. Letos mineva 80 let od smrti oz atentata na kralja Aleksandra I. Karađorđevića (9. oktober 1934). Njegov doprsni kip – spomenik je bil nekdaj tudi v Ribnici. Stal je ob takratnem sokolskem domu oz današnji dvorani TVD Partizan, v parku vzporedno z Kolodvorsko ulico.

Kralj Aleksandar I.

Kralj Aleksandar I.

Aleksander Karađorđević je bil med prvo svetovno vojno vrhovni poveljnik srbske vojske. Z njo se je udeležil napornega umika prek Albanije na otok Krf. Leta 1916 naj bi nanj načrtovali prvi atentat, za katerega je bil obsojen srbski častnik Dragutin Dimitrijević – Apis.

Kot regent je državo vodil od leta 1918, kralj pa je postal leta 1921. Podpiral je idejo Jugoslavanstva, državni centralizem in unitarizem. Leta 1922 se je poročil z romunsko princeso Marijo iz dinastije Hohenzollern-Sigmaringen. 6. januarja 1929 je izdal razglas, s katerim je ukinil ustavo z dne 28. junija 1921 (t. i. vidovdanska ustava) in razpustil narodno skupščino. Uvedel je t. i. šestojanuarsko diktaturo. S tem je kot kralj hotel končati vse ostrejši politični boj med avtonomistično-federalističnimi narodnopolitičnimi zahtevami nesrbskih narodov z jugoslovanskim unitarizmom in centralizmom na eni ter velikosrbsko hegemonistično politiko na drugi strani, ki je zaznamoval politično življenje v prvem desetletju Kraljevine SHS, in sicer v korist jugoslovanskega unitarizma in centralizma ter velikosrbskega hegemonizma. 3. oktobra 1929 je kralj Aleksander podpisal Zakon o nazivu in razdelitvi kraljevine na upravna območja, s katerim je Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev uradno preimenoval v Kraljevino Jugoslavijo, državo pa razdelil na nova upravna območja – banovine. 3. septembra 1931 je izdal oktroirano ustavo.

Njegove domnevne načrte za ponovno spremembno režima v demokratični smeri je preprečil atentat nanj. Že leta 1933 so hrvaški ustaši zaradi nasprotovanja njegovi unitaristični politiki v Zagrebu načrtovali izvedbo atentata nanj. Atentat nanj v Marseillu je leta 1934 uspešno izvedel makedonski nacionalist Vlado Černozemski s pomočjo hrvaških ustašev.

Kralj Aleksandar I.

Kralj Aleksandar I.

Kraljeva družina

Kraljeva družina

 Razglednica Ribnica na Dolenjskem, sestavljenka iz petih slik, v sredini slika spomenika Kralja Aleksandra I., Založila Kmetijska nabavna in prodajna zadruga Ribnica, Foto atelje »Helios«, Ribnica, last Peter Lesar

Ribnica s spomenikom kralja Aleksandra I.

Razglednica Sokolski dom v Ribnici, Založil S.P.D. podružnica Ribnica, Tisk »Heliosax«, Maribor, odposlana 1932, last Peter Lesar

Sokolski dom v Ribnici

vir: wikipedia.org

 

Komentiraj