Utrip časa

Leto 2018 – evropsko leto kulturne dediščine

Ribnica, odposlana 1915, Franc Kunc, fotograf Ljubljana, založil Anton Pelc
Ribnica, odposlana 1915, Franc Kunc, fotograf Ljubljana, založil Anton Pelc

Kulturna dediščina je del nas, del okolja in družbe v kateri živimo. Obdaja nas povsod: v domovih, stavbah naših vasi in mest, bogata bera dediščine nas vabi v splošne knjižnice, muzeje in galerije, vse do arheoloških najdišč. Dediščina pa niso le najdbe, dolgočasni zidovi in zaprašena umetnost, temveč njen vonj veje iz tradicionalnih veščin, obrti in druge nesnovne dediščine, iz zgodb in pesmi naših dedkov in babic, iz tradicionalnih jedi in filmov, ki jih gledamo. Kulturna dediščina nas povezuje v svoji raznolikosti…so zapisali na uradni strani ELKD – evropsko leto kulturne dediščine.

Stare razglednice Ribnice in okoliških krajev, ki so izhajale v obdobju od konca 19. stoletja do 2. svetovne vojne predstavljajo svojevrstno kulturno vrednoto – dediščino. Tudi v Ribnici so v tem obdobju izdali razmeroma veliko razglednic. Izdajatelji so bili večinoma trgovci, gostilničarji in podjetniki, ki so s tem na takrat najboljši in najučinkovitejši način predstavljali svoje dejavnosti.

Danes gledamo stare razglednice predvsem kot zanimivo primerjavo med takratno in današnjo ureditvijo posameznega dela kraja. Modnost pošiljanja razglednic je žal skoraj usahnila, kajti današnje sodobne tehnologije nam omogočajo stik na drugačen, hitrejši način, vsak trenutek z vsem svetom. Čas je zaprašil zlato dobo pošiljanja razglednic, pa vendar le to obujamo številni zasebni zbiratelji in ljubitelji lepih razglednic, Ne samo nostalgija in ljubezen do domačega kraja, estetika kartic in raznolikost motivov, temveč tudi zavest, da je to gradivo del krajevne in splošne slovenske kulturne dediščine, so vedno bolj prisotni pri ljudeh, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z njihovim okoljem danes. Stare razglednice nam omogočajo primerjavo s časom pred sto leti in več. In še eno stran slovenskega človeka tistega časa nam odkrivajo, to je lepo navado pošiljanja pozdravov. Lepa razglednica in prisrčni pozdravi so marsikomu ozaljšali dan. Tudi sam vam ga želim s predstavitvijo starih razglednic Ribnice.

zapisal Peter Lesar, zbiratelj razglednic ribniške doline
030 996 225, peter.lesar1@gmail.com
razglednice, osebni arhiv

Komentiraj