Sodražica

Računsko sodišče je občini Sodražica izreklo mnenje s pridržkom

Župan občine Sodražica Blaž Milavec
Župan občine Sodražica Blaž Milavec

Sodražica –  Računsko sodišče je opravilo revizijo pravilnosti poslovanja občine Sodražica v delu, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferjev v letu 2012 in občini izreklo mnenje s pridržkom. Z revizijo so med drugim ugotovili, da občina ni sprejela lokalnega programa za kulturo ter da je nekaterim prejemnikom sredstva dodelila brez javnih razpisov.

Župan občine Sodražica Blaž Milavec

Župan občine Sodražica Blaž Milavec

Iz revizijskega poročila je razvidno, da je občina Sodražica osnovni šoli plačala stroške najema garaže za šolski kombi v višini 1144 evrov, kar s pogodbo ni bilo dogovorjeno. Poleg tega je šestim prejemnikom transferjev na različnih področjih dodelila in nakazala sredstva v višini 2450 evrov brez sklenitve pisne pogodbe.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da občina pred plačilom ni mogla v celoti preveriti višine obveznosti iz računov za stroške storitev v zavodih za odrasle.

Občina tudi ni sprejela lokalnega programa za kulturo, župan pa ni sprejel sklepa o začetku postopka javnega razpisa za kulturo. Med ugotovljenimi nepravilnostmi je razdelitev 1000 evrov, ne da bi občina v javnem razpisu določila kriterije za ocenjevanje in vrednotenje. Računsko sodišče je v poročilu zapisalo tudi, da strokovna komisija ni pripravila poročila o razvrstitvi kulturnih programov oziroma projektov.

V revizijskem poročilu piše še, da je občina trem prejemnikom transferjev na različnih področjih razdelila sredstva v višini 1120 evrov brez javnega razpisa. Poleg tega je osnovni šoli večkrat dodelila sredstva brez javnega razpisa ali sklenitve pogodbe, v enem primeru na primer 53.459 evrov. Občina tudi ni izvajala nalog usklajevanja programov dela in finančnih načrtov osnovne šole ter celovitega nadzorna nad njenim poslovanjem, je ugotovilo računsko sodišče.

Računsko sodišče je občini podalo priporočili za izboljšanje poslovanja, odzivnega poročila pa ni zahtevalo, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, odpravljene nepravilnosti oziroma sprejeti popravljalni ukrepi.

Vir: STA, M. M.

1 komentar

  • Bože mili. Kdaj se bojo ljubljanski kanclajfuksi zmislili, da mora občina opredeliti kriterije za dodelitev točke v luftu do kje je megla in kje se začnejo oblaki.

Komentiraj