Sodražica

Sodelujte pri prenovi spletne strani Občine Sodražica

Spletna stran Občine Sodražica

Sodražica – Spomladi ste prejeli občinsko glasilo Suhorobar v novi preobleki. Nova oblika je delo oblikovalke glasila Ines Oražem. Občina Sodražica želi posodobiti tudi svojo spletno stran oziroma postaviti novo. K temu projektu je pritegnila arhitektko Ylenio Zobec Mihelič in računalniško podjetje Naveza d.o.o., ki že skrbi za tehnično podporo računalniške opreme in programov na Občini.

Občanke in občane vabimo, da sodelujete pri novi spletni strani. Prosimo vas, da nam sporočite vaše ideje in predloge, kakšno spletno stran si želite. Ob tem bomo veseli tudi pobud glede novih komunikacijskih kanalov, po katerih bi si želeli komunicirati z občino. Vaš odziv pričakujemo do konca julija 2021 na: e-pošti: obcina@sodrazica.si. Več informacije lahko dobite pri Petri Marn, petra.marn@sodrazica.si ali obcina@sodrazica.si.

Komentiraj