Sodražica

Predlog proračunov Občine Sodražica za leti 2020 in 2021

Sodražica, trg
Sodražica, trg

Sodražica – Občinski svet Občine Sodražica je na svoji 7. redni seji, dne 21. 11. 2019, obravnaval predloga proračunov Občine Sodražica za leti 2020 in 2021.

Na podlagi sklepa, da sta predloga proračunov za leti 2020 in 2021 primerna za javno razpravo, vas obveščamo, da je možno podati predloge in pripombe od 22. 11. 2019 do 02. 12. 2019 do 10. ure, in sicer po e-pošti na naslov:

obcina@sodrazica.si ali po pošti na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

Predlog odloka in obrazložitve so objavljene na naslednji povezavi.

Komentiraj