Sodražica

Obvoznica mimo Sodražice do leta 2014

sodražica

Sodražica

Sodražica – »Naša dolina je ozka in majhna, zato moramo nujno rezervirati prostor za obvoznico, da bi zlasti tovorni promet preusmerili mimo Sodražice,« je povedal sodraški župan Blaž Milavec. Postopki za njeno umestitev v prostor so precej hitri. Obvoznica bo potekala južno od občinskega središča, od Zamostca po južnem delu mimo Sodražice do priključka na sedanjo državno cesto pri podjetju Fibran, in bo dolga nekaj več kot dva kilometra.

Po podatkih Direkcije RS za ceste se je promet skozi Sodražico v zadnjih letih občutno povečal. Pred desetimi leti so na odseku med Sodražico in Žlebičem našteli 2400 vozil na dan, leta 2008 pa že 3842: 3265 osebnih vozil, 25 avtobusov, 237 lahkih tovornih vozil, 151 srednje težkih tovornih vozil, 37 težkih tovornih vozil, 37 tovornjakov s prikolicami in 56 vlačilcev.

»Cesta skozi Sodražico povezuje kočevsko in ribniško območje ter Primorsko in Italijo, saj se po njej vozniki izognejo Ljubljani,« je povedal Blaž Milavec. Največ prometa je med delavniki. Državna cesta vodi skozi središče Sodražice mimo vseh pomembnejših občinskih ustanov, vrtca, osnovne šole, zdravstvenega doma, in stanovanjskih objektov. »Promet je najgostejši prav takrat, ko te ustanove delujejo,« je povedal Milavec. Zato so že pred časom v načrte države o delih na državnih cestah na širšem kočevsko-ribniškem območju 3. a razvojne osi uvrstili tudi gradnjo obvoznice mimo Sodražice.

»Občina mora umestiti obvoznico v prostor, torej zagotoviti koridor, kjer bo potekala,« je povedal Milavec. Postopki niso več na začetku kot pri obvoznici mimo Škofljice, saj je občina Sodražica že dobila z ministrstva za okolje soglasje za umestitev ceste v prostor. Zdaj čakajo še na odziv ministrstva za kmetijstvo. »Na državni ravni že pripravljajo študijo o izvedbi obvoznice, ki je uvrščena v načrt državnih razvojnih programov do leta 2014,« je povedal župan.

Vir: delo.si, Simona Fajfar

1 komentar

Komentiraj