Sodražica

Nadaljevanje obnove ceste Žimarice – Podklanec

Žimarice
Žimarice

Sodražica – Jeseni so se pričela obnovitvena dela na državni cesti R1-212 Bloška polica – Sodražica, med naseljema Podklanec in Žimarice, ki so bila v zimskih mesecih prekinjena.

Dela, v okviru katerih se bo prenovilo cestišče in uredilo odvodnjavanje zalednih voda, na relaciji dobrega km, se sedaj nadaljujejo. V času gradnje so predvidene delna ali popolne zapore, zato udeležencem v prometu na tem odseku priporočamo spoštovanje začasnih prometnih ureditev. Dela naj bi se predvidoma zaključila do konca aprila.

Kmalu se bodo pričela tudi dela na projektu Obnova državne ceste in izgradnja pločnikov v naselju Žimarice.

Komentiraj