Ribnica

Župan Občine Ribnica je z letom 2013 zadovoljen

18. seja občinskega sveta Občine Ribnica 2013
18. seja občinskega sveta Občine Ribnica 2013

Ribnica – Zadnjo letošnjo, 18. sejo občinskega sveta Občine Ribnica, pred božično-novoletnimi prazniki, so pripravili v novih prostorih ribniškega vrtca. To je bila hkrati tudi priložnost, da si svetniki ogledajo in se seznanijo z največjo naložbo v občini v zadnjih dvajsetih letih. O vrtcu je svetnike seznanila tudi ravnateljica Darja Šilc, ki se jim je hkrati zahvalila, da so projekt gradnje od začetka podpirali. Gostitelji, ki letos praznujejo tudi 60 let organizirane predšolske vzgoje, so jim pripravili še krajši kulturni program.

18. seja občinskega sveta Občine Ribnica 2013

18. seja občinskega sveta Občine Ribnica 2013

Vseh 12 točk tokratne seje so svetniki sprejeli brez dolgih razprav, za nekaj časa so se ustavili le, ko so obravnavali podporo Občine glede ustanovitve Univerze v Novem mestu. Janez Tanko iz vrst Zaresa je bil proti podpori, češ da je Ribnica veliko bolj kot na Novo mesto, vezana na Ljubljano in da je v Sloveniji dovolj univerz, že tako pa država grozi z ukinjanjem delovnih mest profesorjem, nižanjem plač … Zakaj bi ustanavljali še eno univerzo? Tudi svetnica Helena Rosa je bila proti, rekla je, da se strinja s Tankom in tega ne podpira. Z rahlo večino glasov, 8 za in 5 proti, je bil predlog, da se podprejo novomeška prizadevanja za ustanovitev univerze, sicer sprejet.

Potrdili so tudi oz. dali soglasje k imenovanju direktorice Lekarne Ribnica, mag. farm. Darinke Merhar. Hkrati so v 1. obravnavi sprejeli odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica, ki bo sprva pokrival občine, ustanoviteljice javnega zavoda Lekarna Ribnica: Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Cerknica. Pridružitvi so vabljene tudi občine, ki so pred dobrim letom skupaj z omenjenimi, podpisale pismo o nameri za pripojitev k javnemu zavodu Lekarna Ribnica. To so občine Loška dolina, Logatec in Bloke.

Župan Jože Levstek o podpori ustanovitvi Univerze v Novem mestu
Jože Levstek o združevanju lekarn
Jože Levstek o letu, ki se izteka

Vir: radio1.si [oglas tip=”468×60″ p=”C”]

Komentiraj