Ribnica

Veterani OZVVS Ribnica imajo novo vodstvo

Veterani OZVVS Ribnica
Veterani OZVVS Ribnica

Ribnica – Vodstvo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ribnica je prejšnji mesec izvedlo 20. občni zbor, ki je bil tokrat volilno obarvan. Prijetno popestritev so veteranom pripravili učenci Glasbene šole Ribnica s profesorjem Cirilom Skebetom in skupina učenk – recitatork OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica z mentorico Majdo Valčić.

Po prihodu praporščakov s praporom OZVVS in predstavitvi simbolnega veteranskega dejanja je prisotne veterane in goste pozdravil predsednik Peter Levstek. V nadaljevanju programa so sledili pozdravni nagovori gostov. Po podanih in sprejetih letnih poročilih za leto 2014 je predsednik OZVVS Ribnica Peter Levstek za uspešno delovanje v OZVVS Ribnica podelil priznanja zaslužnim članom OZVVS Ribnica. Priznanje praporščak OZVVS je prejel Dušan Nosan, priznanje praporščak ZVVS sta prejela Franc Rus in Rudolf Gregorič, bronasta priznanja OZVVS Ribnica za različna področja so prejeli Vinko Košmerl, Albin Centa, Anton Žagar, Branko Dejak, Vladimir Šega in Marko Lavrič. Bronasto plaketo Zveze veteranov vojne za Slovenijo pa sta prejela Ludvik Zalar in Lado Orel. Zlato društveno priznanje OZVVS Ribnica so prejeli trije člani, in sicer Anton Perhaj, Jože Klun in Borut Kozina.

V nadaljevanju je na volilnem zboru sledila predstavitev članov v organe OZVVS Ribnica. Po predstavitvi članov predsedstva OZVVS se je od dolgoletnega predsedovanja v OZVVS Ribnica poslovil predsednik Peter Levstek, ki je vodil OZVVS od ustanovitve 18. 4. 1996. Peter Levstek je postal častni predsednik OZVVS Ribnica.

Predstavljeni člani, predlagani v delovne organe OZVVS, so bili na volilnem zboru sprejeti soglasno. Novo predsedstvo OZVVS Ribnica bo v nadaljevanju vodil Franc Mihelič.

Delovanje OZVVS Ribnica temelji na domoljubnem, nepolitičnem, neprofitnem in športnem druženju, združuje člane ne glede na politična in nazorska prepričanja iz občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok.

OZVVS Ribnica ima v najemu poslovni prostor na Gorenjski cesti 9 A v Ribnici, ima svoj prapor, žig, svoj TR račun. Člani, ki plačujejo članarino, imajo dostop do različnih informacij in možnost udeležbe na različnih prireditvah ter prejemajo glasilo Veteran. V seznam članstva OZVVS Ribnica je vpisanih 458 članov. Od tega je nekaj članov preminulih, nekaj se jih je odselilo, nekaj članov pa je neaktivnih (ne plačujejo članarine). Za uspešno delovanje OZVVS Ribnica jim s finančnim prispevkom pomagajo občine Ribnica, Loški Potok in Sodražica ter Zveza veteranov vojne za Slovenijo. Od ustanovitve Območnega združenja so izgubili že 29 članov.

Kar nekaj njihovih članov ima v lasti svečane veteranske obleke, v katerih se na povabilo udeležujejo različnih spominskih slovesnosti (v spomin na minule dogodke – na osamosvojitev v letu 1990–1991) in tudi zadnjega slovesa njihovih članov. Na povabila županov Ribnice, Sodražice in Loškega Potoka se udeležujejo prireditev za občinske praznike in dneva državnosti.

»V vodstvu OZVVS si želimo, da bi imeli več članov, ki bi se odločili za sprejem in uporabo svečane veteranske obleke na različnih svečanih prireditvah.

Člani se udeležujejo tudi spominske slovesnosti v spomin na zmago partizanskih enot nad Italijani v Jelenovem Žlebu 1943 ter v spomin na prvi oboroženi spopad v Sloveniji z Italijani in tremi Tigrovci maja 1941 na Mali Gori nad Ribnico. Veterani so prisotni tudi na spominski slovesnosti v spomin na izdajo in poboj partizanskih ranjencev v Ogenjci 1942.

Člani OZVVS Ribnica se uspešno udeležujejo različnih športnih tekmovanj, spominskih prireditev in pohodov pa tudi strokovnih ekskurzij.

V OZVVS Ribnica imamo željo, da bi se več veteranov vključilo v različne aktivnosti, ki jih skozi leto organizirata Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Območna združenja veteranov vojne za Slovenijo v Sloveniji. Informacije o aktivnostih lahko člani dobijo v glasilu Veteran, na sedežu OZVVS Ribnica na Gorenjski cesti 9 A ali na mobitel: 031 427 157,« je povedal sekretar združenja Borut Kozina.

Komentiraj