Ribnica

Velikonočno voščilo ribniškega župnika in dekana mag. Antona Berčana

Mag. Anton Berčan
Mag. Anton Berčan

Radostni klic velikonočne  nedelje »Gospod je vstal« nas  toliko bolj bodri, kolikor bolj  glasni postajajo raznovrstni  glasovi obupanega ali utrujenega sveta, v katerem živimo.

Mag. Anton Berčan

Mag. Anton Berčan

Kar je oznanjal pred 115 leti umrli filozof  pomračenega uma F. Nietzsche: »Bog  je mrtev«, je postalo v našem času skorajda otipljiva vsakdanjost. Bog je umrl  v srcih mnogih ljudi. Danes se govori o  zatonu Boga nad našo civilizacijo.

Bog je mrtev. Ta napis bi lahko nekdaj  postavili na pečat groba, v katerega je  bil Jezus položen. Takrat je tako tudi  izgledalo: Bog je umrl na križu, nasprotniki so slavili zmago, učenci pa so se  razbežali in poskrili. Takrat bi lahko z  gotovostjo rekli: z Jezusom je konec.

Toda v to temo je takrat zažarela zarja  vstajenja. Iz noči temnih dogodkov.  Dobesedno iz niča. V zarji velikonočnega  jutra so najprej žene, nato pa tudi učenci,  srečali Jezusa živega. Postopoma so se  razblinili oblaki dvomov. Za verovanje  tako počasna srca so se jim prebudila.  Spoznali so ga in sprejeli navzočega v  svoji sredi.

Po veri spoznati in doživeti vstalega Gospoda v svoji sredi je smisel  velikonočnega slavja tudi za nas. Samo  gledati v preteklost, kaj se je zgodili pred  dva tisoč leti, nas ne more prepričati o  resnici vstajenja. Tudi samo poslušanje  svetopisemskih sporočil nas ne more  dovolj ganiti. Pač pa moramo iskati sledi  Vstalega v našem današnjem življenju.

Zato ni čudno, da je med apostili prvi  dojel znamenja, signale Vstalega prav  sv. Janez, ki je v Svetem pismu označen  kot učenec, ki ga je Jezus ljubil. Ravno  ljubezen stori, da vidimo, da nismo slepi,  kot radi rečemo.

Spoštovani, vsem želim, da bi tudi v  današnjem svetu našli ta znamenja  Božje ljubezni, znamenja Vstalega, ki naj  vsem nam da novega upanja. Želim  vam veselo Alelujo!

MAG. ANTON BERČAN,
župnik in dekan

Komentiraj