Ribnica

V Ribnici obeležili 200-letnico prihoda Franceta Prešerna

France Ivanec, ravnatelj OŠ dr. France Prešeren Ribnica z novo Zlato knjigo ribniških odličnjakov

France Ivanec, ravnatelj OŠ dr. France Prešeren Ribnica

Ribnica – Na osnovni šoli dr. Franceta Prešerna v Ribnici so v četrtek, 2.12.2010 s kulturnim programom ter podelitvijo nagrad in priznanj najboljšim literatom in likovnikom, ki so ustvarjali na temo Prešernovega časa v Ribnici, počastili 3. december, rojstni dan velikega slovenskega pesnika.

France Prešeren je kot osemletni deček prišel živeti svojemu stricu Jožefu, duhovniku, na Kopanj blizu Velike Račne pri Grosupljem, ki je spadal pod dobrepoljsko dekanijo. V to vas je večkrat hodil tudi dekan Humel iz ribniške dekanije. Ta ga je na priporočilo Prešernovega strica pripeljal v ribniško trivialno šolo, ki je bila znana po tem, da je dosegala norme, bila je dvorazrednica in imela učitelja in podučitelja.

V Prešernovem času je pouk v Ribnici potekal pri Štekličku, takrat se je reklo pri šolmatru. Prešeren je v Ribnici ostal le dve leti in je v tem času v kraju pustil poseben pečat ponosa. Vpisan je v Zlato knjigo odličnjakov , v prvem razredu je bil kot drugi med tremi obdarovanci , v drugem pa kot prvi. Zlata knjiga , v katero je dvakrat zapsian Prešern, je danes shranjena v NUK-a. Ribniška šola ima še dve Zlati knjigi, in sicer od šolskega leta 1875/76 do 1896 , ki so jo pisali v kroniki Ljudske šole in novo zlato knjigo odličnjakov-levstikovcev od leta 1973 dalje.

Ob 200-letnici Prešernovega prihoda v Ribnico so izdali publikacijo Krošnja, učenci iz vseh Prešernovih šol so napisali 37 literarnih del ter 93 likovnih motivov. Proslave so se udeležili tudi ravnatelji oziroma predstavniki osnovnih šol iz Slovenije, ki nosijo ime Franceta Prešerna, in sicer iz Kranja, Maribora in Črenšovcev.

ZVOK: France Ivanec, ravnatelj OŠ dr. France Prešeren Ribnica

Vir : radiokrka.com

Komentiraj