Ribnica

Svetniki sprejeli odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Ribnica

12. seja Občine Ribnica 2012
12. seja Občine Ribnica 2012
12. seja Občine Ribnica 2012

12. seja Občine Ribnica 2012

Ribnica – Ribniški svetniki so v torek, 16. oktobra 2012 na 12. redni seji v dveh urah brez večje razprave podrobno prečesali in sprejeli deset od 17 točk dnevnega reda.

Tako so sprejeli odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Ribnica, v drugi obravnavi odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju občine, ki ga je predstavil direktor Komunale Bojan Trdan.

Rebalans poračuna je bil sprejet z glasom proti, nekaj svetnikov se je vzdržalo, predvsem zaradi povečanja stroškov za Športni center. Tudi odloku o obveznosti skrbnikov psov, ki jim na območju celotne občine nalaga več obvez za svoje štirinožne prijatelje, so prižgali zeleno luč brez pomislekov.

[oglas tip=”200×200″ p=”D”]Po izčrpni predstavitvi razlogov o morebitnem povečanju cen storitev oskrbe s pitno vodo od 1. januarja prihodnjega leta, ki jih je podal direktor Komunale Anton Gašparac, svetniki pa so s tem soglašali, so bili v naslednji točki oznanjeni prejemniki občinskih priznaj in nagrad. Pri 14. točki, in sicer, ko bi morali imenovati kandidate za člane državnega sveta, so sejo zaradi proceduralnih zapletov prekinili in jo bodo nadaljevali jutri.

Občinski prostorski načrt je bila razgrnjen pred sedmimi leti, sprva ga je začelo pripravljati podjetje Struktura d.o.o, leta 2006 pa nadaljevalo podjetje Urbanija, d.o.o . Svetniki so ga seveda soglasno sprejeli, pomisleke je imel le Janez Mrhar , saj je menil, da območje peskokopa v Kotu in Prigorici preveč posega v okolje. Župan Jože Levstek je dejal, da je s sprejetjem načrta sklenjena sedemletne zgodba o uspehu, Mihal Klun, svetnik pa, da je načrt velika pridobitev za občino.

Miha Klun o prostorskemu načrtu

Vir: radiokrka.com

Komentiraj