Ribnica Utrip časa

Stare razglednice Ribnice in okoliških krajev: vas Jurjevica in Kot pri Ribnici

Stare razglednice Ribnice in okoliških krajev, ki so izhajale v obdobju od konca 19. stoletja do 2. svetovne vojne predstavljajo svojevrstno kulturno vrednoto. Tudi v Ribnici so v tem obdobju izdali razmeroma veliko razglednic. Izdajatelji so bili večinoma trgovci, gostilničarji in podjetniki, ki so s tem na takrat najboljši in najučinkovitejši način predstavljali svoje dejavnosti.

Danes gledamo stare razglednice predvsem kot zanimivo primerjavo med takratno in današnjo ureditvijo posameznega dela kraja. Modnost pošiljanja razglednic je žal skoraj usahnila, kajti današnje sodobne tehnologije nam omogočajo stik na drugačen, hitrejši način, vsak trenutek z vsem svetom. Čas je zaprašil zlato dobo pošiljanja razglednic, pa vendar le to obujamo številni zasebni zbiratelji in ljubitelji lepih razglednic, Ne samo nostalgija in ljubezen do domačega kraja, estetika kartic in raznolikost motivov, temveč tudi zavest, da je to gradivo del krajevne in splošne slovenske kulturne dediščine, so vedno bolj prisotni pri ljudeh, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z njihovim okoljem danes. Stare razglednice nam omogočajo primerjavo s časom pred sto leti in več. In še eno stran slovenskega človeka tistega časa nam odkrivajo, to je lepo navado pošiljanja pozdravov. Lepa razglednica in prisrčni pozdravi so marsikomu ozaljšali dan.

Tudi sam vam želim da s pogledom na razglednico vidite, kje so živeli naši predniki….

Danes vas Jurjevica in Kot pri Ribnici

razglednica Jurjevica pri Ribnici, založila Kovač Angela, Jurjevica na gornji strani cerkev sv. Križa, na spodnjih slikah pa glavna ulica s središčem vasi z lipo.

razglednica Jurjevica pri Ribnici, založila Kovač Angela, Jurjevica
na gornji strani cerkev sv. Križa, na spodnjih slikah pa glavna ulica s središčem vasi z lipo.

razglednica Pozdrav iz Jurjevce pri Ribnici, založil Franc Kunc, Ljubljana na razglednici cerkev sv. Križa in središče vasi, kjer je stal tudi vodnjak ob katerem so se zbirali otroci in vaščani in si izmenjavali novice…

razglednica Pozdrav iz Jurjevce pri Ribnici, založil Franc Kunc, Ljubljana na razglednici cerkev sv. Križa in središče vasi, kjer je stal tudi vodnjak ob katerem so se zbirali otroci in vaščani in si izmenjavali novice…

razglednica Kot pošta Ribnica, foto Bavec, Rajhenburg, založil I. Mihelič, Kot, na razglednici hiša Ivana Miheliča

razglednica Kot pošta Ribnica, foto Bavec, Rajhenburg, založil I. Mihelič, Kot,
na razglednici hiša Ivana Miheliča

razglednica Kot pošta Ribnica, foto Bavec, Rajhenburg, založil I. Mihelič, Kot, na razglednici makadamska cesta ali bolje kolovoz, ki vodi skozi Kot, žene in otroci. Možje krošnjarijo po svetu ali delajo v delavnici…Po tej cesti danes skozi vas vozijo težki kamioni iz kamnoloma Kot.

razglednica Kot pošta Ribnica, foto Bavec, Rajhenburg, založil I. Mihelič, Kot,
na razglednici makadamska cesta ali bolje kolovoz, ki vodi skozi Kot, žene in otroci. Možje krošnjarijo po svetu ali delajo v delavnici…Po tej cesti danes skozi vas vozijo težki kamioni iz kamnoloma Kot.

razglednica Kot pošta Ribnica, foto Bavec, Rajhenburg, založil I. Mihelič, Kot, na razglednici kozolec, kjer so hranili suho robo, spodaj pa voz s katerim so se podali na krošnjarjenje po svetu...

razglednica Kot pošta Ribnica, foto Bavec, Rajhenburg, založil I. Mihelič, Kot,
na razglednici kozolec, kjer so hranili suho robo, spodaj pa voz s katerim so se podali na krošnjarjenje po svetu…

zapisal Peter Lesar
razglednice osebni arhiv Peter Lesar

Peter Lesar, zbiratelj starih razglednic Ribniške doline. Te so mi dragocen vir pri raziskovanju preteklosti. Razglednice tudi z veseljem odkupim.
030 996 225, peter.lesar1@gmail.com

1 komentar

  • Lepa in zanimiva predstavitev. Škoda za Ribnico, da trenutno nima novih razglednic. Kot da je nekdo pred mnogimi leti bil toliko “pameten”, da je predvidel manjše povpraševanje po razglednicah z ribniškimi motivi. Potem pa bomo zopet brali in poslušali o razvoju turizma na našem koncu.

Komentiraj