Ribnica

Ribniški občinski svet imel prvo sejo po lokalnih volitvah 2010

Ribniški občinski svet imel prvo sejo po lokalnih volitvah 2010

Občinski svet občine Ribnica v novi sestavi

Prva, konstitutivna seja občinskega sveta v novi sestavi je bila včeraj, 11.11.2010 tudi v Ribnici. Kot najstarejša jo je vodila svetnica Breda Oražem.

Predsednica občinske volilne komisije Dragica Abrahamsberg je podala poročilo komisije in izide volitev, po katerih so se v občinski svet uvrstili: Miha Klun, mag. Željko Valčić, Sabina Vučemilović, Jože Levstek, Anton Berkopec, Breda Lovšin, Jože Tanko, Vinko Levstek, Hermina Oberstar (vsi SDS), Matej Zobec, mag. Andreja Škrabec, Janez Tanko (Zares), Breda Oražem in Irma Grbec (SD), Alojz Marn (SLS), Janez Merhar (NSi), Helena Rosa in Fortunat Šilc (Lista Janeza Puclja) ter Janez Zobec (Lista Gregorja Viranta).

Za župana je bil v drugem krogu izvoljen Jože Levstek, ki je to funkcijo opravljal že v prejšnjem mandatu in je po odstopu kot izvoljeni svetnik, na njegovo mesto v občinski svet prišel Anton Ilc.

Že na prvi seji se je zapletlo pri imenovanju odborov in komisij občinskega sveta, zato je bila seja pri tej točki prekinjena oz. končana. Po predlogu strank Zares, SD in Liste Janeza Puclja bo ta točka obravnavana na naslednji seji.

Da bo opozicija, ki naj bi jo oblikovale stranke Zares, SD in listi Janeza Puclja ter Gregorja Viranta pozorno spremljala delo koalicije, ki naj bi jo zastopale stranke SDS, SLS in Nsi (neuradno) je bilo čutiti že na uvodni seji.

Sicer je novoizvoljeni župan Jože Levstek pred drugim mandatom optimističen in pričakuje konstruktivno sodelovanje vseh izvoljenih svetnic in svetnikov v občinski svet, ne glede na strankarsko pripadnost.

Župan je v svojem uvodnem govoru naštel investicije in projekte, ki naj bi se nadaljevali oz. začeli v tem mandatu, od novega vrtca, športne dvorane v Dolenji vasi, izgradnje čistilne naprave, novega VDC-ja, dialize, izgradnje širokopasovnega omrežja, projekta Vesna itd.

ZVOK

Jože Levstek – Na začetku novega mandata
Jože Levstek – Prednostne naloge v naslednjih letih
Jože Levstek – Pri napovedih je previden
Jože Levstek – Brez opozicije ni napredka

Vir: radio1.si

Komentiraj