Ribnica

Ribniški gasilci preizkusili novo spustnico za reševanje iz višin

Spustnica
Spustnica

Ribnica – V občini Ribnica je več visokih stavb s tremi in več nadstropji, kjer biva oz. se zadržuje večje število oseb. V taki stavbi delujeta tudi Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica in Dom starejših občanov Ribnica.

Spustnica

Spustnica

Ob nesreči je zelo pomembno, kako hitro in varno lahko poskrbimo za ogrožene. Ob požaru v objektu stopnišče največkrat predstavlja dimnik, zato evakuacija večjega števila ljudi po stopnišču največkrat ni mogoča. Reševalci izvajajo reševanje oseb z višin na več načinov. Eden najprimernejših načinov je prav gotovo reševanje z reševalno spustnico.

Spustnica omogoča hitro, učinkovito in varno reševanje oseb z višin ne glede na starost in zdravstveno stanje oseb, zato jo lahko uporabimo v šolah, domovih za starejše občane in v večnadstropnih stanovanjskih stavbah. Spustnica je zaprta, zato oseba, ki jo rešujemo lažje premaguje strah pred višino.

Nova spustnica bo nadomestila staro spustnico, ki ji je potekel rok uporabe.

Finančna sredstva za novo spustnico je zagotovila Civilna zaščita občine Ribnica ter Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Ribnica iz požarne takse.

Naša želja je, da bi novo spustnico uporabljali čim večkrat na vajah zaščite in reševanja in čim manjkrat ob nesreči.

Komentiraj