Ribnica

Ribnica ima najtežji proračun doslej

Ribnica-svetniki-o-proracunu

Seja o proračunu

Ribniški občinski svetniki so se včeraj (10.12.2009) sestali na 17. redni seji. čeprav so imeli na dnevnem redu kar 10 točk, so svojo zadnjo letošnjo sejo sklenili v manj kot uri in pol. Hitremu zaključku seje so botrovali sprejemi kar osmih točk brez razprave, pri čemur pa še posebno preseneča, da so brez razprave sprejeli tudi odlok o proračunu občine Ribnica za leto 2010 v prvi obravnavi.

Ribniški proračun bo prihodnje leto prvič presegel 10 milijonov evrov. Za pokritje izdatkov, ki so jih predvideli v višini 11.087.692 evrov, načrtujejo 10.866.290 evrov prihodkov. Predviden proračunski primanjkljaj v višini 221.402 evra, kar predstavlja slaba dva odstotka proračuna, pa nameravajo pokriti z denarjem, ki bo ob koncu leta ostal na računu občine. Gre za 300.000 evrov, saj se določene investicije in tekoči transferji, za katere je občina že prejela sredstva, še niso izvedli, so pa zato planirani v letu 2010.

Zadolževanje planirajo v višini 250.000 evrov. Transferni prihodki so planirani v višini 3.669.067 evrov. “Za nekatere transfere že imamo pridobljene sklepe pristojnih ministrstev oziroma vladnih služb, realizacija ostalih pa bo odvisna od uspešnosti na razpisih,” je povedal župan Jože Levstek. Dodal je, da pa je pri tem potrebno vedeti, da na razpisih kandidira vseh sedanjih 210 občin, prišla pa bo morda tudi še kakšna nova. Svetniki so odlok o proračunu občine Ribnica za leto 2010 v prvi obravnavi sprejeli s 16 glasovi za in enim proti.

V nadaljevanju seje so kratko razpravljali le o pravilniku o sofinaciranju programov športa v občini Ribnica, ki so ga sprejeli v predloženem besedilu, sklep po razpravi pa so sprejeli pri obravnavi informacije o zaprtju odlagališča Mala gora. Sklenili so, da bo odvetniška pisarna poslala občini Kočevje dopis, s katerim jih bo pozvala k spoštovanju 17. julija 2009 podpisane pogodbe za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov odpadkov oz. odstranjevanja komunalnih odpadkov na odlagališču Mozelj.


Še izjava župana Jožeta Levstka:
Proračun za leto 2010 je največji do sedaj v zgodovin Občine Ribnica in je prvič presegel magično številko 10 milijonov.  če računamo še dve tri leta nazaj, je bilo 6,1 milijonov, nato 8 milijonov, letos pa 10 milijonov. Se pravi, da smo bili dovolj aktivni kar se tiče pri izdelavi projektov in smo z njimi tudi kandidirali na razpise, bodisi naše države ali evropskih sredstev. Se pravi, da je ta izplen nekje 3 milijone 600 tisoč evrov. Uspelo nam je pri glavnih projektih in sicer: Rokodelski center, Severna servisna cesta, Urgenca. Poskušamo pa uresničevati želje in potrebe občanov Ribnice.

Komentiraj