Ribnica

Ribnica do brezplačnega najema prikazovalnika hitrosti ‘Vi vozite’

Prikazovalnik hitrosti na Merharjevi ulici
Prikazovalnik hitrosti na Merharjevi ulici

Ribnica – Občina Ribnica je uspela na razpisu Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa pridobiti enoletni brezplačni najem prikazovalnika hitrosti ‘Vi vozite’, ki meri hitrost vozil in opozarja voznike na upoštevanje cestno-prometnih predpisov. Merilnik bo eno leto nameščen na Merharjevi ulici pred avtobusnim postajališčem in prehodom za pešce.
Občina Ribnica zelo pozdravlja odločitev strokovne komisije Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa o podelitvi enoletnega brezplačnega najema prikazovalnika hitrosti, saj bo naprava služila kot pomagalo pri umirjanju cestnega prometa in bo dodatni varnostni element v okolici osnovne šole.

Gost promet osebnih in tovornih vozil na Merharjevi ulici, ki spada med glavne šolske poti, predstavlja za ranljive skupine udeležencev v prometu vir nevarnosti. Da bi preprečila nastanek morebitnih nesreč in dvignila nivo varnosti, se je Občina Ribnica prijavila na javni razpis Agencije za varnost prometa in bila na njem kot ena izmed petnajstih slovenskih občin tudi uspešna.

V sodelovanju s Policijsko postajo Ribnica je Občini tako uspelo prepričati strokovno komisijo AVP, da ji podeli enoletni brezplačni najem prikazovalnika hitrosti ‘Vi vozite’ dobavitelja Sipronika, d. o. o., ki bo meril in statistično beležil hitrost vozil, ki peljejo iz smeri Kočevja proti Ljubljani na odseku Merharjeve ulice pred avtobusnim postajališčem in prehodom za pešce.

Prevzema so se udeležili tudi prostovoljci, ki so ob začetku novega šolskega leta sodelovali pri varovanju otrok na križiščih in šolskih poteh v sklopu akcije Varna pot v šolo. Vsako leto se pridružijo novi, tako jih je skupno že skoraj 40. Poleg župana Jožeta Levstka in Policijske postaje Ribnica so sodelovali: Upravna enota Ribnica, MzM, MK Crknene podgane in Gasilska zveza Ribnica.

Služba za odnose z javnostmi OR

Komentiraj