Ribnica

Rekonstrukcija prezračevanja in ogrevanja v Športnem centru Ribnica

Župan Jože Levstek in Alojz Ivančič, direktor Kovinar d. o. o.
Župan Jože Levstek in Alojz Ivančič, direktor Kovinar d. o. o.

Ribnica – Občina Ribnica je v letošnjem in naslednjem letu predvidela investicijo v Športnem centru Ribnica, ki obsega zamenjavo dotrajane in tehnološko zastarele prezračevalne naprave za prezračevanje bazena in dograditev ogrevalnega sistema z dodatnim toplotnim virom. Nov sistem bo izven kurilnega obdobja zagotovil ogrevanje bazenske in sanitarne vode, kar bo znižalo letni strošek ogrevanja tudi za 30 tisoč evrov.

Občina Ribnica je v marcu objavila javno naročilo za rekonstrukcijo prezračevanja in ogrevanja v Športnem centru Ribnica in izmed štirih prispelih ponudb izbrala najugodnejšo v višini 120.953,76 evrov. Ponudbe so bile razvrščene glede na postavljena merila, in sicer (1) temperaturni izkoristek vračanja odpadne toplote na rekuperacijski enoti bazenske prezračevalne naprave v ogrevalnem režimu, (2) ceno za letno vzdrževanje v času garancije, (3) odzivni času za popravilo bazenske prezračevalne naprave in (4) garancijski rok. Po pregledu meril je ponudnik Kovinar Kočevje, d.o.o. prejel najvišje število točk (94,55 od 100), izpolnjeni so bili tudi ostali pogoji za izbor tega ponudnika.

Občina Ribnica in Kovinar Kočevje, d.o.o. bosta tako podpisala pogodbo v vrednosti 120.953,76 evrov, s čimer se bodo lahko pričela dela na največjem ribniškem športnem objektu. Projekt zamenjave prezračevalnega sistema obsega dve fazi: v prvi naj bi se izvedla zamenjava prezračevalne naprave za bazen, v drugi fazi pa se bodo inštalirali dodatni toplotni viri za dodatno ogrevanje bazenske in sanitarne tople vode – toplotni črpalki, namestil se bo tudi nov grelnik. Občina bo po izvedbi investicije na letni ravni prihranila do 30.000 evrov iz naslova prihrankov pri ogrevanju.

Vir: ribnica.si

Komentiraj