Ribnica

Občina Ribnica prijela 1,5 MIO € za prenovo bazena v Športnem centru Ribnica

prenova bazena v Športnem centru Ribnica

Ribnica – Občina Ribnica je s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejela ODLOČBO s katero se ji odobri sofinanciranje za “Rekonstrukcijo bazena v Športnem centru Ribnica” v znesku 1.500.000,00 €.

Vrednost celotne investicije je ocenjena na cca. 1.900.000,00 €, kar pomeni, da bodo skoraj 80 % investicije pokrili z nepovratnimi sredstvi MIZŠ.

Komentiraj