Ribnica

RC Ribnica v mesecu novembru 2011 razpisuje dve šoli: PLETARSKA ŠOLA in LONČARSKA ŠOLA

PLETARSKA in LONČARSKA šola bo potekala v Rokodelskem centru Ribnica.
Šola bo potekala od novembra 2011 do maja 2012, enkrat tedensko
v popoldanskem času (dan in ura se bosta določila na informativnem sestanku).
Prijave zbirajo do 25. oktobra 2011 na T: 01/8361-104

Pletene košare

Pletarska šola

PLETARSKA  in LONČARSKA šola bo potekala v Rokodelskem centru Ribnica. Šola bo potekala od novembra 2011 do maja 2012, enkrat tedensko v popoldanskem času (dan in ura se bosta določila na informativnem sestanku).

PLETARSKA ŠOLA v Rokodelskem centru Ribnica s pričetkom v novembru 2011

Naučili se boste osnovnih znanj pletarstva. Osnovna materiala pri uporabi bosta vrbovo šibje in leska. Naučili se boste vseh postopkov pletarjenja, od tega, kako poiskati les v gozdu, kako ga pravilno skladiščiti in obdelati s pomočjo orodij, do samega pletarjenja v končni izdelek.  Pod vodstvom štirih mentorjev se boste naučili izdelati sedem različnih izdelkov: košaro, košek, holandarico, peharček, cekar, otroško košarico ter pladenj.

Šola bo potekala od novembra 2011 do maja 2012, enkrat tedensko v popoldanskem času (dan in ura se bosta določila na informativnem sestanku).

Za več informacij in prijave, ki jih zbiramo do 25. oktobra  smo vam na voljo na elektronski naslov info@rokodelskicenter-ribnica.si ali na telefonsko številko 01/8361-104.

LONČARSKA ŠOLA v Rokodelskem centru Ribnica s pričetkom v novembru 2011

Izdelovanje iz gline

Lončarska šola

Udeleženci lončarske šole se boste v prvem polletju seznanili z različnimi vrstami gline, barvami za glino, ornamenti ter postopki ročne obdelave gline (oblikovanje iz kačic, trakov, valjanih plošč). Posamezne glinene dele boste pod vodstvom mentorice lončarke sestavljali v celoto. Naučili se boste izdelati 10 različnih izdelkov.

Šola bo potekala od novembra 2011 do maja 2012, enkrat tedensko v popoldanskem času (dan in ura se bosta določila na informativnem sestanku).

Za več informacij in prijave, ki jih zbiramo do 25. oktobra, smo vam na voljo na elektronski naslov info@rokodelskicenter-ribnica.si ali na telefonsko številko 01/8361-104.

Komentiraj