Ribnica

RC Ribnica razpisuje v letu 2012/13 dve šoli: PLETARSKA ŠOLA in LONČARSKA ŠOLA

Ribnica – Rokodelski center Ribnica razpisuje v letu 2012/13 izobraževanja za odrasle in sicer 1. letnik PLETARSKE ŠOLE, 2. letnik PLETARSKE ŠOLE, 1. letnik LONČARSKE ŠOLE in 2. letnik LONČARSKE ŠOLE.

1. letnik PLETARSKE ŠOLE

Pletene košare

Pletarska šola

Naučili se boste osnovnih znanj pletarstva. Osnovna materiala pri uporabi bosta vrbovo šibje in leska. Naučili se boste vseh postopkov pletarstva, od tega, kako poiskati les v gozdu, kako ga pravilno skladiščiti in obdelati s pomočjo orodij, do samega pletenja v končni izdelek.  Pod vodstvom štirih mentorjev se boste naučili izdelati sedem različnih izdelkov: košaro, košek, holandarico, peharček, cekar, otroško košarico ter pladenj.

2. letnik PLETARSKE ŠOLE

Je namenjen nadgradnji znanja, ki so ga udeleženci že pridobili v lanskem letu Pletarske šole. Zopet bo potrebno obnoviti znanje izdelovanja leskovih viter, naučili pa se boste pletenja zahtevnejših oblik košev. Tudi iz vrbovega šibja boste izdelali večje pletarske izdelke, obema gradivoma in tehnikam pa bomo dodali še pletenje izdelkov iz ličkanja.

1. letnik LONČARSKE ŠOLE

Izdelovanje iz gline

Lončarska šola

Udeleženci lončarske šole se boste seznanili z različnimi vrstami gline, barvami za glino, ornamenti ter postopki ročne obdelave gline (oblikovanje iz kačic, trakov, valjanih plošč). Posamezne glinene dele boste pod vodstvom mentorice sestavljali v celoto. Naučili se boste izdelati 10 različnih izdelkov.

2. letnik LONČARSKE ŠOLE

Udeleženci lončarske šole se boste seznanili z oblikovanjem gline na lončarskem vretenu ali kolovratu. Naučili se boste osnovnih tehnik oblikovanja od oblikovanja osnovne forme – cilindra in iz tega razvili še druge, kompleksnejše oblike izdelkov.

Informacije

Oba letnika obeh šel bosta potekala od oktobra 2012 do marca 2013, enkrat tedensko, dan in uro pa bomo določili po dogovoru z udeleženci na informativnem sestanku.

Za več informacij in prijave (prijavnico dobite v priponki), ki jih zbiramo do 15. septembra 2012, smo vam na voljo na elektronski naslov info@rokodelskicenter-ribnica.si, na telefonsko številko 01/8361-104 ali pa se osebno zglasite v Rokodelskem centru od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro.

Lepo vabljeni

Komentiraj