Ribnica

Posojila ribniškega razvojnega sklada

Velisav Žvipelj
Velisav Žvipelj

Slovenski regionalno razvojni sklad je te dni objavil javni razpis za financiranje investicijskih projektov primarne pridelave v kmetijstvu, v znesku 905.000 evrov.

Ugodna posojila tega sklada, kot je dejal direktor Velisav Žvipelj omogočajo nakup tudi kmetijskih zemljišč, gozdov in parcel ter celo kmetij, seveda tistim prosilcem, ki kmetujejo. Poudaril je, da so pred tremi leti najbolj posojila črpali podjetniki , lani pa je denar iz sklad opogumil lokalne skupnosti. Črpanje posojil za kmetijstvo je bilo v tem času dokaj šibko in sicer zardi nekaterih administrativnih zagat.

Sicer sklad letos namenja 30 milijonov evrov spodbud . Od tega za začetne podjetniške projekte 10,3 milijona posojil, v lokalne , regionalne , družbene in gospodarske infrastrukture 9 milijonov, , v regijsko finančno strukturo 5 milijonov evrov , za podeželja 1,9 milijona evrov, za narodnostne skupnosti pa 2,3 milijona evrov. Največji uporabniki regionalni spodbud, torej teh posojil, je pomurska statistična regija z izračunanim indeksom 160 razvojne ogroženosti za programsko obdobje 2007-2013 . Jugovzhodna statistična regija, v katero spadajo tudi občine Ribniško kočevske sub regije pa ima indeks razvojne ogroženosti 101.

ZVOK: Velislav Žvipelj o posojilih

Vir: radiokrka.com

Komentiraj