Slovenija

Ribniški sklad razpisuje posojila za lesno industrijo

Les, železnica
Les, železnica

Ljubljana – Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice je v petek, 10.6.2016 objavil javni razpis za sofinanciranje podjetniških projektov in projektov na področju obdelave in predelave lesa v letu 2016. Na voljo je za osem milijonov evrov ugodnih posojil, prvi rok za prijavo pa je 11. julij.

Do pol milijona posojila

Ročnost posojila je do 12 let z možnostjo koriščenja triletnega moratorija. Pridobiti je mogoče od 15 tisoč do pol milijona evrov posojila. Pri posojilu z elementi državne pomoči znaša obrestna mera trimesečni EURIBOR plus pribitek od 0,6 do 1,7 (pri projektih predelave lesa 1,2) odstotne točke, pri posojilu brez elementov državne pomoči pa je referenčna obrestna mera za izračun državnih pomoči in pribitek od 0,1 do 0,8 odstotne točke.

Med upravičene stroške sodijo nakup nepremičnin, gradbena dela, nakup strojev in opreme, nakup nematerialnih naložb, stroški svetovanj, obratna sredstva.

Sklad bo razpisana posojila dodeljeval v dveh sklopih, in sicer z namenom spodbujanja razvoja začetnih podjetniških investicij ter z namenom spodbujanja razvoja slovenske lesno predelovalne industrije. Projekti morajo biti povezani z vzpostavitvijo novega oz. razširitvijo zmogljivosti ali diverzifikacijo proizvodnje obstoječega proizvodnega obrata.

K sodelovanju so vabljena velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, ki so registrirana v Sloveniji. Prijavijo pa se lahko tudi tuja podjetja, a bo sklad sklenil posojilno pogodbo le z njegovo podružnico v Sloveniji.

Prvo odpiranje vlog bo najpozneje tri dni po izteku prvega roka za prijavo na razpis, ki je 11. julij. Sledili bosta še dve odpiranji vlog, in sicer prispelih do 25. avgusta ter do 10. oktobra.

Če bodo izbrani projekti izpolnjevali pogoje – eden od teh je, da projekt pred vložitvijo vloge še ni bil začet -, jim bo sklad dodelil posojilo, ki vsebuje elemente državnih pomoči. V primeru posojila, ki ne vsebuje elementov državne pomoči, bo obrestna mera nekaj višja, vendar še vedno ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer, je poročala STA.

Komentiraj