Ribnica

Ugodna posojila Ribniškega regionalnega sklada

Slovenski regionalno razvojni sklad, Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja s sedežem v Ribnici, je objavil razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil, in sicer za projekte občin na področju lokalne in regionalne javne infrastrukture ter za projekte vlagateljev na področju podjetništva ter kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti. Skupno je tako razpisanih 20,3 mio evrov sredstev.

Spodbude sklada bodo preko razpisov usmerjene v projekte, ki bodo zasledovali naslednje vidne učinke: povečanje števila zaposlenih, povečanja kosmatega donosa od poslovanja, dvig kakovosti življenja na podeželju in podobno.

Razpisi se izvajajo v skladu s pravili državnih pomoči. Za projekte občin je razpisanih devet milijonov evrov posojil , in sicer za projekte na področju vodooskrbe, cestnega omrežja, podjetništva, okolja in prostora, komunalne infrastrukture, šolstva, zdravstva, socialnega varstva, športa, kulture ter trajnostne rabe energije.

Prvi rok za oddajo prijav je 18.5.2010, drugi rok 1.7.2010 in zadnji, tretji rok je 3.9.2010. Za podjetnike je skupno na tem razpisu na razpolago enajst milijonov tristo tisoč evrov ugodnih posojil, od česar je deset tisoč evrov namenjenih podjetniškim projektom , milijon evrov pa projektom dopolnilnih dejavnosti, predelave in trženja kmetijskih proizvodov.

Vir: radiokrka.com

Komentiraj