Ribnica

Občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok podpisale z Območno obrtno-podjetniško zbornico Ribnica pogodbo o sodelovanju

Jože Tanko, Jože Levstek, Ivan Benčina, Blaž Milavec in Franc Lesar ter Pavle Hočevar ob podpisu pogodbe
Jože Tanko, Jože Levstek, Ivan Benčina, Blaž Milavec in Franc Lesar ter Pavle Hočevar ob podpisu pogodbe

Ribnica – Spodbujanje podjetništva se bo na Ribniškem nadaljevalo. Kot že pretekla leta,bodo do storitev Območno obrtno-podjetniške zbornice Ribnica upravičeni tudi občani in občanke, društva ter podjetja, ki niso člani omenjene zbornice.

Sklenitev pogodbe o sodelovanju občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok z Območno obrtno-podjetniško zbornico Ribnica, ki so jo 1. junija podpisali župani in predsednik OOZ Ribnica Franc Lesar, pomeni ohranjanje podpore lokalnemu gospodarstvu in zagotavljanje prostega dostopa do strokovne pomoči ter izobraževalnih programov za fizične in pravne osebe, ki sicer nimajo urejenega članstva v OOZ Ribnica.

Predvsem začetki podjetniške poti so lahko težki. Zato nasvete in pomoč iščejo največkrat mlada podjetja, katerim je sporazum med občinami in OOZ tudi primarno namenjen.Največ bo za izvedbo dogovorjenih storitev namenila ribniška občina, ki je hkrati tudi pobudnica sodelovanja in bo iz proračuna zagotovila 5000 EUR z DDV.

Ribniški župan Jože Levstek je ob podpisu pogodbe izpostavil, da sklenjen sporazum prinaša prednosti tudi za občane in občanke, katerim med drugim omogoča svetovanje in informiranje o postopku odpiranja obrti, udeležbo v šoli podjetništva, pomaga pri pridobivanju EU-sredstev in svetovanje v sorodnih zadevah. Hkrati se bodo nadaljevale tudi dejavnosti, ki zadevajo delo društev. Tako bo Območno obrtno-podjetniška zbornica Ribnica, denimo, organizirala tečaj o letni davčni napovedi, ki jo morajo oddati vsa društva. Velik poudarek je poleg tega namenjen tesnemu sodelovanju Zbornice z Občino in sporazumnemu iskanju rešitev, ki se bodo poleg ostalega odrazile v sodelovanju pri projektih, sprejemanju odlokov in pravilnikov, prostorskemu načrtovanju obrtno-industrijskih con ter drugih vprašanjih.

Komentiraj