Ribnica

Jože Osvald prejel nagrado Kipec gasilec 2015

Jože Osvald - prejemnik nagrade Kipec gasilec 2015
Jože Osvald - prejemnik nagrade Kipec gasilec 2015

RibnicaOSVALD JOŽE se je rodil 25.7.1937 v Sajevcu pri Ribnici. V Ribnici je opravil osnovno šolo, zatem pa tudi obrtniško šolo ter takoj začel z obrtniškim delom kot vulkanizer in to delo je opravljal vse do upokojitve. V srečnem zakonu z ženo Pavlo so se mu rodili trije otroci, sedaj pa ga na zrela leta razveseljuje kopica vnukov. Aktiven je na več področjih; aktivno deluje v Turističnem društvu Ribnica, Gobarskem društvu Ribnica, v društvu upokojencev in v Župnijskem karitas Župnije Ribnica.

Jože Osvald - prejemnik nagrade Kipec gasilec 2015

Jože Osvald – prejemnik nagrade Kipec gasilec 2015

V gasilsko organizacijo se je vključil 6.2.1951 v PGD Bukovica. Vse do opravljenega tečaja za gasilca je deloval v mladinski desetini in nato v članski desetini. Koncem leta 1951 je opravil tudi tečaj za gasilca in postal član operativne enote PGD. Tekmoval je v članski desetini istočasno pa je učil pionirsko desetino.

V letu 1958 mu je bilo zaupano več nalog; prevzel je vodenje mladine, katero je uspešno vodil vse do leta 1978. Istočasno je bil imenovan za podpoveljnika PGD.

Ko je v letu 1957 opravil tečaj za nižjega gasilskega častnika se mu je odprla funkcionarska kariera. Dobival je najrazličnejše zadolžitve in naloge, katere je opravljal vestno in preudarno.

Na nivoju PGD je opravljal veliko nalog in odgovornih funkcij

– Od leta 1958 – 1963 je opravljal nalogo podpoveljnika PGD

– Predsednik mladine je bil med leti 1958 – 1978. Leta 1968 je mladinska desetina pod njegovim mentorstvom prišla do državnega tekmovanja, kar je bil za takratne čase v GZ Ribnica izjemen uspeh.

1963 – 1978 je opravljal funkcijo poveljnika PGD, istočasno pa je bil tudi podpredsednik PGD. Sodeloval je pri gašenju vseh požarov na območju PGD Bukovica in tudi širše, na nivoju GZ Ribnica

– Po upokojitvi ostarelega predsednika je prevzel naloge predsednika PGD Bukovica v letu 1980 in jo vestno in požrtvovalno opravljal vse do leta1991in ravno v tem mandatu je društvo doseglo večje pridobitve: prenova gasilskega doma v Bukovici, gradnja gasilskega orodišča v Sajevcu, pričetek gradnje gasilskega doma v Danah, nabava MB Rosembauer in še in še. Isto funkcijo je opravljal tudi med leti 1996 – 2007, ko je društvo prvič v obstoju nabavilo gasilsko vozilo, za katerega ima ravno Jože največ zaslug, saj je s svojimi poslovnimi partnerji dokaj hitro sklenil kupčijo in pripeljal v društvo prepotrebno vozilo.

– Med leti 1991 – 1996 je vodil Nadzorni odbor PGD

Na nivoju GZ Ribnica je opravljal več nalog

– V mandatu 1971 – 1975 je bil postavljen na mesto vodje mladine GZ in ravno v tem obdobju se je pričel razcvet uspehov mladinskih tekmovalnih enot. Enote so bile zelo uspešne na regijskih in na državnih tekmovanjih

– V mandatu 1980 – 1985 je opravljal zahtevno nalogo podpredsednika GZ in ravno v tem mandatu je bilo opravljenega izredno veliko dela. Leta 1982 je bilo v Ribnici organizirano srečanje gasilcev Jugoslavije, srečanje veteranov Slovenije in srečanje mladih gasilcev s cele Slovenije. Pri vseh teh prireditvah je Jože aktivno sodeloval pri logističnih nalogah: nastanitvi udeležencev, prehrani in pri zabavnem delu, saj je kot dober harmonikar dajal dušo in veselje prireditvam.

– V mandatu 1987 – 1991 je opravljal zahtevno nalogo podpoveljnika GZ. Ta mandat se je zapisal v spomin po izobraževanju, pri katerem je Jože imel zelo vidno vlogo, kot vodja izobraževanja. V tem mandatu beležimo tudi šest novih višjih gasilskih častnikov, katerim je tudi Jože veliko pomagal pri osvajanju gasilskega znanja

– V mandatu 2003 – 2008 je vodil komisijo za veterane GZ Ribnica. Vsakoletni izlet ali pa srečanje veteranov ni minilo brez njegove harmonike.

Seveda pa Jože ni bil samo gasilski funkcionar, temveč tudi gasilec z dušo in telesom. Opravil je vsa izobraževanja do gasilskega častnika. Ter specialnost gasilskega strojnika in republiškega sodnika gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin / v tem času sta bila dva nivoja – republiški in občinski /.

S svojim znanjem mentorja gasilskih tekmovalnih enot je kot sodnik pravično in strokovno delil pravico na raznih tekmovanjih; na nivoju GZ in na nivoju Regije, in še sedaj letom navkljub sodi na tekmovanjih GZ Ribnica in GZ Loški Potok, ter na vseh mladinskih tekmovanjih, ki jih organizira GZ Ribnica.

Kot dober in aktiven član gasilske organizacije je navezal veliko prijateljskih stikov z gasilci in drugimi strukturami širom Slovenije – njegovo ime poznajo na primorskem, dolenjskem in na štajerskem, saj je ravno v te kraje najpogosteje zahajal tako v privatnem kot tudi v poslovnem življenju. Vse skozi je gojil gasilski duh, držal se je gasilskega kodeksa, katerega je zelo uspešno prenašal na mlajše generacije.

Tudi sedaj na pragu zaključka svojega ustvarjalnega življenja še zmeraj rad priskoči na Pomoč, če drugače ne pa z nasvetom in s svojo avtoriteto.

Za svoje aktivno, nesebično in požrtvovalno delo je Jože prejel več priznanj in odlikovanj, naj omenimo le najvišje:

  • Plamenica GZS III. stopnje
  • Plamenica GZS II. stopnje
  • Plamenica GZS I. stopnje
  • Odlikovanje GZS za posebne zasluge
  • vatrogasno zvezdo II. stopnje vatrogasnog saveza Jugoslavije

Na predlog Komisije za odlikovanja GZ Ribnica je dobil podporo k kandidaturi za prejemnika nagrade Kipec gasilec tako v GZ Ribnica, na Regijskem svetu Regije Ljubljana 2, po izboru komisije za priznanja in odlikovanja GZ Slovenije pa je kot eden izmed treh dobitnikov prejel nagrado Kipec gasilec na plenumu GZ Slovenije 21.3.2015 v Semiču.

Vir: ribnica.info

Komentiraj