Ribnica

Akcija Ribniška dolilna – čista in urejena se je zaključila

Akcija Ribniška dolilna – čista in urejena se je zaključila

Celoten projekt nam je pojasnila Helena Vičič, vodja TIC Ribnica: »Kot vsako leto, smo spomladi objavili razpis, v katerem smo pozvali vse občane, da se udeležijo akcije. Razpisali smo različne kategorije, urejeno vaško jedro je bila prva kategorija. Druga je bila stanovanjska hiša. Nad odzivom smo, v primerjavi s prejšnjimi leti, več kot presenečeni, ko je bilo vse malo bolj v zatišju. Imamo kar 24 udeležencev. 44 odstotkov teh se je prijavilo samih, ostali so bili prijavljeni od drugih. Prijave smo zbirali do konca avgusta. V tem času je komisija že opravljala oglede na terenu. V komisiji je bila predstavnica občine, predsednica je bila iz kmetijsko-svetovalne službe, predstavnica Miklove hiše in Turističnega društva Ribnica.«

V kategoriji vaško jedro je prvo nagrado prejelo društvo VETER iz Brega.

V kategoriji stanovanjska hiša je

  • prvo nagrado prijela Irena Henigman iz Rakitnice
  • drugo mesto je pripadlo Marinki Osvald iz Opekarske ulice
  • tretjeuvrščena pa je bila Vida Lesar iz Brež.

Vir: radio1.si

Komentiraj