Koledar dogodkov Ribnica

Vabljeni na dražbo umetniških del o Novi Štifti

Kdaj: nedelja, 21.8.2011, ob 19h.
Kje: v frančiškanskem samostanu Nova Štifta pri Ribnici na Dolenjskem
Info: marijan.cvitak@siol.net, T: 01/836-99-43

Vabljeni na

Dražbo umetniških del o Novi Štifti

nedelja, 21.8.2011, ob 19. uri
v frančiškanskem samostanu
Nova Štifta na Dolenjskem

DELA NA DRAŽBI

PRAVILA DRAŽBE ZBRANIH UMETNIŠKIH DEL/avgust 2011

1. Organizator dražbe je  Frančiškanski samostan Nova Štifta, Nova Štifta 3, Sodražica (v nadaljevanju besedila: dražitelj). Dražba bo organizirana ob praznovanju 370 – letnice cerkve Marije Vnebovzete pri Novi Štifti. Ob tem jubileju so umetniki iz Ribniške doline in širše okolice darovali 29 umetniških del (30.6.2011),  ki bodo prodana na dražbi. Izkupiček od prodaje bo namenjen za obnovo kapele sv. Jožefa pri Novi Štifti.
2. Dražitelj imenuje dražbeno komisijo in vodjo dražbe, ki je tudi pooblaščeni izklicatelj (licitator). Vodja dražbe ima poslovno pooblastilo za pripravo in izvedbo dražbe in s tem povezano sklepanje poslov.  Njegove odločitve nadzoruje dražbena komisija.
3. Dražbo vodi Peter Lesar
4. Dražbena komisija je v sestavi: br. Marijan Cvitak, Barbara Cvar, Marija Ilc.
5. Dražba bo potekala v nedeljo 21. avgusta 2011 ob 19. uri v frančiškanskem samostanu Nova Štifta.
6. Na dražbi lahko sodelujejo osebe, starejše od 18. let.
7. Z udeležbo na dražbi vsak udeleženec izrecno sprejema ta pravila in se zavezuje, da bo spoštoval stoletna pravila: »videno-draženo-kupljeno-plačano«.
8. Izklicna cena je najmanjša možna cena določena s strani organizatorja, po kateri bodo dela prodana in je opredeljena ob vsakem umetniškem delu. Višina dviga cene pri licitiranju je diskrecijska pravica vodje dražbe. Višina dviga pri posameznem umetniškem delu na dražbenem seznamu je najmanj 10 evrov in največ 20 evrov.
9. Kolikor je mogoče, dražitelj skrbi za anonimnost udeležencev javne dražbe. Vsak udeleženec javne dražbe dobi svojo številko, ki jo uporabi kot svojo označbo v dražbenem postopku.
10. Prijava na javno dražbo bo potekala na dan dražbe 21. avgusta 2011 do 19. 15 ure pri dražbeni komisiji.
11. Udeleženci javne dražbe imajo pravico in dolžnost, da pred dražbo na običajen način pregledajo dražbene predmete.
12. Umetniška dela si lahko ogledate v samostanu pri Novi Štifti, od otvoritve razstave 7. avgusta 2011, vsak dan med 9 in 17 uro in na dan dražbe 21. avgusta 2011 do 19. ure.
13. Odgovornost dražitelja za podatke v zvezi z dražbenimi predmeti (v katalogih, vabilih ali drugih objavah), ter za stvarne in pravne napake dražbenih predmetov je v celoti izključena.
14. Dražbeni predmet se šteje za izklican in prodan ter se izroči tistemu udeležencu javne dražbe, ki v postopku dražbe ponudi najvišjo kupnino in pod pogojem, da  bo to kupnino v celoti plačal dražitelju.
15. Predmeti bodo na voljo za prevzem 30 minut po končani dražbi. Kupec je dolžan plačati in prevzeti izklicne predmete takoj ali najkasneje v sedmih dneh po zaključku javne dražbe na sedežu dražitelja. Dovoljeno plačilno sredstvo je gotovina ali nakazilo na transakcijski račun pri NLB, št. 02321-0254604683 .
16. Če kupec zamudi rok plačila, lahko dražitelj prosto razpolaga s predmetom dražbe.
17. Zoper odločitve vodje dražbe je možen ugovor na dražbeno komisijo. Rok za ugovor je takoj po zaključku dražbe, najkasneje pa pol ure po tem dogodku. Dražbena komisija mora o ugovoru odločiti v eni uri po prejemu ugovora, njena odločitev pa je v okviru dražbenega postopka dokončna.
18. Prodaje na javni dražbi ni mogoče izpodbijati iz naslova  čezmernega prikrajšanja.
19. Za pravna razmerja v zvezi z javno dražbo se uporabi pravo Republike Slovenije, za vse spore je pristojno sodišče v Ljubljani
20. O poteku dražbe se vodi zapisnik, ki ga piše zapisnikar. Ta pravila so sestavni del zapisnika. V zapisnik se vpišejo tudi drugi podatki in pripombe, ki bi lahko vplivali na potek dražbe. Zapisnik podpiše oseba, ki je dražbo vodila in zapisnikar.
21. Po končani dražbi vodja dražbe pripravi  poročilo o poteku dražbe in o zbranih sredstvih, ki se jih objavi  na oglasni deski cerkve Marije Vnebovzete pri Novi Štifti.

Predstojnik frančiškanskega samostana: br. Marijan Cvitak
Vodja dražbe: Peter Lesar

Name dražbe

Dražba bo namenjena za obnovo kapele sv. Jožefa, ki se nahaja pod cerkvijo Marije Vnebovzete (ureditev elektrike, izdelava novih vrat, ureditev tlaka, beljenje…). Sedanje stanje kapele v notranjosti je bolj slabem stanju, zato smo se tudi odločili za letošnji projekt in vsa sredstva pridobljena na dražbi se bodo namenila izključno za omenjeno ureditev.  Kapelo sv. Jožefa želimo poleg bogoslužja uporabiti tudi kot prostor za občasne razstave različnih umetnikov in posameznikov.

Lepo povabljeni vsi ljubitelji umetnosti, vsi prijatelji Nove Štifte, vsi ljudje dobre volje.

Povabite znance, sorodnike, prijatelje na otvoritev in ogled razstave, ter dražbo, oziroma k nakupu prečudovitih umetniških del, ki vam lahko polepšajo vaše domovanje, lahko so prečudovito darilo za sorodnike, prijatelje ob njihovih obletnicah in praznovanjih, za poslovne partnerje…ali pa si le naužite lepote in stvaritve dobrodelnih umetnikov in posameznikov. Z nakupom umetniških del boste dobrodelni in sami boste pridobili.

Pri izvedbi projekta nas je z donacijo podprlo podjetje Inotherm d.o.o.

Mir in dobro vsem!

Vodja projekta : Peter Lesar
Predstojnik frančiškanskega samostana Nova Štifta: br. Marijan Cvitak
Frančiškanski samostan Nova Štifta
Nova Štifta 3, 1317 Sodražica
marijan.cvitak@siol.net
Tel. 01/836 99 43

1 komentar

Komentiraj