Sodražica

Občina Sodražica v zadnjih dneh na rdečem seznamu – sprejeli dodatne ukrepe

Sodražica – V četrtek, 15. 10. 2020, se je vodstvo Občine z županom na čelu sestalo z vodstvom Občinskega štaba Civilne zaščite ter s predstavniki ključnih institucij (OŠ Sodražica, ZD Ribnica, enota CSD Ribnica, PP Ribnica) z namenom seznanitve in preučitve stanja javnega zdravja in posledic na drugih področjih zaradi širjenja korona virusa Covid – 19 na območju Občine ter sprejelo nekatere odločitve.

Prisotni so se najprej seznanili s situacijo okuženosti na našem območju. Ugotovljeno je bilo, da je glavno žarišče okužb v Osnovni šoli Sodražica, kjer je en razred v karanteni. Prav tako je preventivno ta teden zaprt en oddelek vrtca pri OŠ Sodražica, v katerem je bila prisotna strokovna delavka z okužbo, preden je kazala simptome okužbe. Predstavniki stroke in ključnih institucij so se strinjali, da je situacija resna, a ne kritična. Ne glede na rast števila okužb v zadnjem tednu, ki se bo najbrž še nekaj dni nadaljevala, so te nadzorovane in zaenkrat znotraj predvidenih skupin.

Zaradi preventive je štab Civilne zaščite, skupaj z vodstvom Občine Sodražica, poleg že sprejetih vladnih ukrepov, sprejel še nekaj dodatnih, ki veljajo že od danes oz. jutri, in sicer:

Z dnem, 15. 10. 2020, se do preklica zapreta Športna dvorana Sodražica in telovadnica pri OŠ za vse dejavnosti, razen za tiste, ki so s strani Vlade RS izrecno dovoljene, ter za potrebe izobraževalnega programa Osnovne šole.

Do nadaljnjega se odpove vse javne dogodke (prireditve, srečanja, sestanki) na območju občine, razen tistih, povezanih z delovanjem državnih in občinskih služb ter tistih, ki so izrecno dovoljeni (pogrebi, verski obredi itd).

Omeji se obiskovanj Enote knjižnice Sodražica, ki od 16. 10. 2020 do preklica izvaja izposojo knjig v Sodražici brezkontaktno, izključno po predhodnem naročilu po telefonu oz. e-pošti.

Omeji se tudi vstopanje v prostore občine Sodražica.

Občina Sodražica – Občinski štab CZ in župan vse občanke in občane ob tem pozivajo k doslednemu spoštovanju odrejenih predpisov, uporabi zaščitnih sredstev in izogibanju nepotrebnim medsebojnim stikom in druženju.

Komentiraj