Slovenija

Mednarodni fotografski natečaj – MEDVED naš vsakdanji

medved
medved - slika je simbolna

Fotografsko društvo Grča Kočevje v sodelovanju z Zavodom  za kulturo in turizem, Parnas Velike Lašče in s pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije, objavlja: Mednarodni fotografski natečaj – MEDVED naš vsakdanji. Tema natečaja je MEDVED v Sloveniji.

Razpis in prijavnica v pdf obliki

UVOD
Slovenija ima 1. 221. 749 ha gozdov, kar predstavlja 60,26 % njene celotne površine. Pomemben delež te čudovite gozdne pokrajine predstavljajo gozdovi v katerih ima dom in zavetje največja evropska zver MEDVED. Veseli in ponosni smo lahko na dejstvo, da to čudovito bitje, poseben biser narave, še vedno deli prostor z nami. Z tem natečajem želimo, s fotografijami, najširši slovenski javnosti predstaviti medveda kot našega sopotnika, ne našega tekmeca ali sovražnika. Medvedi so se v svoji zgodovini sprijaznili z usodo preganjane zveri in se v največji meri temu prilagodili tako, da se človeškim očem prikažejo le v zelo redkih priložnostih, še redkeje fotografskim objektivom. Naučimo in prilagodimo se še ljudje, da bo skupno bivanje za obe vrsti kar najmanj stresno.
Fotografi s svojim poslanstvom pokažimo najširši javnosti naše fotografije medvedov. Fotografije, ki so nastale v teh redkih pa zato toliko bolj izjemnih trenutkih. Naj bo to naš prispevek k ohranitvi te čudovite živali, brata Medveda!

PRAVILA
Na natečaju, ki bo potekal v skladu s pravili Fotografske zveze Slovenije(FZS) št. pokroviteljstva 0??/2012, lahko sodelujejo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi, tako iz Slovenije kot iz tujine. Vsak udeleženec lahko na natečaju sodeluje z največ osmimi(8) barvnimi ali črno belimi fotografijami v digitalni obliki na razpisano temo natečaja, Medved v Sloveniji. Na natečaj sprejemamo samo fotografije, ki so nastale v Sloveniji in se skladajo z razpisano temo. Posamezen pojem iz razpisa lahko predstavite v celi širini njegovega razumevanja, npr. medveda kot posameznika, medveda v njegovem naravnem okolju, ujetništvu ali pa medveda na obisku pri ljudeh… Žirija bo pri ocenjevanju fotografij upoštevala likovno in fotografsko izraznost, tehnično dovršenost fotografij in zgodbo, ki jo fotografija izraža(vse vidike, ki se pojavljajo v življenju medveda in njegovim sobivanjem z ljudmi). Z oddajo in potrditvijo prijave vsi udeleženci sprejemajo pravila razstave. Udeleženec mora biti lastnik oddanih del. Z oddajo prijave avtor soglaša in potrjuje, da lahko organizator razstave, uporabi njegova dela za promocijo razstave, objavo v katalogu, na projekcijah, na razstavi, člankih, internetnih straneh ali drugih tiskanih in elektronskih medijih brez predhodnega dovoljenja ali plačila avtorju. Avtorske pravice obdrži avtor! Digitalnih medijev in drugih poslanih materijalov ne bomo vračali. Fotografije je potrebno skupaj s prijavnico poslati v digitalni obliki v JPG, JPEG formatu na CD/DVD ploščku, na klubski e-mail naslov: info@fotodrustvo-grca.si ali preko spletne prijavnice http://www.fotodrustvo-grca.si/prijavnicamedved.html
Skupna velikost vseh fotografij naj ne presega 10 Mb. Datoteke naj bodo v ločljivosti 1400 pik po daljši stranici. Vsako delo mora biti označeno z zaporedno številko, nazivom dela ter priimkom in imenom avtorja ter lokacijo nastanka:  Primer: (1_naziv_ime_priimek_kočevska)
Nagrajeni avtorji in avtorji fotografij, ki bodo izbrane za razstavo, se obvežejo, da po pozivu organizatorja za izdelavo fotografij, ki bodo predstavljena na različnih razstavah, če bo potrebno, posredujejo datoteke primernih velikosti.
Dela na CD/DVD se pošljejo na naslov:
FOTOGRAFSKO DRUŠTVO GRČA KOČEVJE, ROŽNA ULICA 39, 1330 KOČEVJE, s pripisom MEDVED, preko internetne prijavnice: http://www.fotodrustvo-grca.si/prijavnicamedved.html ali na e-mail: info@fotodrustvo-grca.si

NAGRADE
1. mesto: Zlata medalja FZS
2. mesto: Srebrna medalja FZS
3. mesto: Bronasta medalja FZS in 5 (pet) diplom FZS.

KATALOG: Organizatorji razstave bodo po zaključenem žiriranju izdelal DVD katalog z vsemi nagrajenimi in sprejetimi deli, ki ga prejmejo vsi udeleženci natečaja.

PRISTOJBINE NI: udeležba na natečaju je brezplačna.

ŽIRIJA: Andrej Jarni KMF FZS, dr. Davorin Tome biolog in ekolog, Marjan Cigoj KMF FZS

ROKOVNIK
Sprejem del: 15. 04. 2012
Žiriranje: 21. 04. 2012
Obveščanje: 25. 04. 2012<
Pošiljanje katalogov  in nagrad se izvede takoj po osrednji prireditvi, oz. najkasneje do 31.05.2012.

JAVNE PREDSTAVITVE
Nagrajena in sprejeta dela bomo predstavili najširši slovenski javnosti zato bo organizator organiziral potujočo razstavo v več slovenskih krajih. S fotografiajmi bomo še posebej prisotni v krajih, ki ležijo na naravnem območju medveda.Otvoritvena razstava bo 22. 05. 2012 v Kočevju.
Razstava v Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici v mesecu juniju
Razstava v Rokodelskem cenru v Ribnici, v sklopu mednarodne konference o rjavem medvedu: 30. 08. 2012
Trubarjeva domačija na Rašici pri Velikih Laščah: 5.10.2012-15.10.2012
Loški potok v mesecu novembru.

O PROJEKTU, MEDVED NAŠ VSAKDANJI
Rjavi medved je eden od zaščitnih znakov območja od Turjaka do Kolpe, katerega potencialov in danosti doslej nismo znali najbolje izkoristiti. Ne v smislu širše prepoznavnosti, pa tudi ne kot prednosti, od katere bi lahko prebivalci imeli boljše pogoje življenja. Namen projekta je spodbuditi lastne kapacitete, domače znanje in človeške vire v smislu izboljševanja življenjskih pogojev prebivalcev tega območja in njihovega razvoja. S projektom povezujemo tiste, ki se z vsebinami že ukvarjajo, a niso povezani in usklajeni, dodajamo pa mednarodno dimenzijo in prepoznavnost.
Nosilni partner projekta Medved naš vsakdanji, ki traja od 6.2. do 31.12.2012, je Zavod Parnas, ki je k sodelovanju povabil še štiri partnerje, to so Zavod za ekologijo Narava 2001 iz Ljubljane, Fotografsko društvo Grča iz Kočevja, Rokodelski center Ribnica in Društvo Ekologi brez meja iz Ljubljane. Projekt  Medved naš vsakdanji poteka ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt je, tako kot ostali Leader projekti v našem območju, sofinanciran v višini 85 %, vendar šele po dokazani realizaciji vseh predvidenih aktivnosti.
Dogajalo se bo marsikaj zanimivega. Fotografsko društvo Grča je objavilo fotografski natečaj na temo rjavega medveda v Sloveniji. Rezultat natečaja bo fotografska razstava, ki jo bodo prvič odprli maja v Kočevju, nato pa z njo predvidoma gostovali še v Cerknici (junij), Ribnici (september), na Trubarjevi domačiji (5.10.-15.11.), z gostovanji pa leto zaključili v Loškem Potoku. Preko spletnih strani bosta dosegljiva virtualni katalog z razstave in multivizijska predstavitev. Sodelovali boste lahko v rokodelski delavnici Rokodelskega centra Ribnica, ko bodo razvijali ideje za spominke na temo rjavega medveda, ter na dveh fotografskih naravoslovnih delavnicah (FD Grča), maja v Kočevju ter 23. 6. med Robarjado v Robu. V Zavodu za ekologijo Narava 2001 bodo poskrbeli za 35-minutni dokumentarni film in tri krajše promocijske spote o rjavem medvedu, na treh strokovnih ekskurzijah pa bodo spoznavali primere dobrih praks ravnanja z rjavim medvedom v drugih državah. Na dveh tematskih večerih se bomo v zavodu Parnas dotaknili možnosti opazovanja medveda kot ekoturistične ponudbe (TIC Lož, 14.3. ob 19h) in vpetosti rjavega medveda v izobraževalne programe vrtcev in šol na območju od Turjaka do Kolpe (OŠ Loški Potok, konec aprila). Na okrogli mizi, ki jo bomo izpeljali v sodelovanju z Občino Kočevje v tednu gozdov (maj), bomo pregledali namen in uspešnost do sedaj izpeljanih, pa tudi za naprej načrtovanih vsebin, ki so povezane z rjavim medvedom v območju od Turjaka do Kolpe.

Višek dogajanj vseh partnerjev  bomo strnili na mednarodni konferenci Evropska prestolnica rjavega medveda, potekala bo 26. in 27. septembra v Rokodelskem centru v Ribnici. Na njej bodo spregovorili domači in tuji predavatelji, eden od predstavljenih referatov pa bo tudi študija, ki jo v okviru projekta pripravljajo v društvu Ekologi brez meja.

Komentiraj