Sodražica

Občina Sodražica: Problematika divjih zveri

medved - slika je simbolna
medved - slika je simbolna

Sodražica – Problematika divjih zveri, predvsem rjavega medveda in volka, pri nas že dolgo zaposluje tudi Občino Sodražico. Že več kot desetletje je, ko smo med prvimi začeli opozarjati na težave in neuravnoteženost politike ravnanja z velikimi zvermi v Republiki Sloveniji.

Po vseh teh letih se stanje zagotovo ni uredilo, ampak bistveno poslabšalo. Nad nami visi kot tempirana bomba. Predvsem zaradi neposluha in ignorance pristojnih na državi za prošnje, klice in pozive tukajšnjega prebivalstva. Žal je stran, ki preprečuje aktivno kontrolirano uravnavanje populacij zveri v okvirjih, ki so dopustni in možni za okolje takšno kot je, preglasna, lokalno prebivalstvo in skupnosti ter kmetje pa preslišani. S tem se ne zapostavlja samo določene skupine državljanov, ampak se posredno dela tudi škoda zaščitenim vrstam zveri. Sožitje ne pomeni prisilnega sobivanja in prenašanja obstoja nekoga ali nečesa onstran razumnih in še sprejemljivih razmer in pogojev, saj to prej ali slej ustvarja odklonilen in sčasoma zavrnilen odnos. Zato je »kuhanje žabe, ki smo jo dali v kotel mlačne vode,« nedopusten in nesprejemljiv, predvsem pa nedemokratičen način obravnave lokalnega prebivalstva, na katerem de facto temelji dosedanja politika upravljanja divjih zveri na območju Republike Slovenije.

Občinski svet Občine Sodražica je na zadnji redni seji v mesecu juniju, kot je bilo že sporočeno, zaradi vse večjega pojavljanja divjih zveri v neposredni bližini hiš ter številnih soočenj ljudi z njimi, zlasti pa iz previdnosti pred možnimi konflikti, kar predstavlja konkretna tveganja, pozval predsednika Vlade RS k takojšnji ureditvi področja upravljanja s populacijami divjih zveri ter mu podal nekatere predloge oz. zahteve. Odgovor na poziv Občinskega sveta je podalo Ministrstvo za okolje in prostor.

Na povezavi sta dostopna poziv občinskega sveta in odgovor MOP-a.

Komentiraj