Slovenija

Deponija Špaja dolina, kamor odlagajo smeti tudi Ribničanje pred zaprtjem

Deponija Špaja dolina

Deponija Špaja dolina, ki se nahaja med Grosupljem in Višnjo Goro

Grosuplje – V torek, 30.11.2010 je regijski komunalni deponiji v Špaji dolini poteklo začasno okoljevarstveno dovoljenje, kar pomeni, da jo inšpekcija v skladu z odločbo danes lahko zapre. Iz Arsa so sporočili, da upravni postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja (OD) za obratovanje deponije še ni končan in da bo v primeru negativne odločbe odlagališče res treba zapreti.

Ker upravljavec deponije do včeraj ni pridobil okoljevarstvenega dovoljenja, po odločbi okoljske inšpekcije grosupeljski komunali grozi še 10.000 evrov kazni. Če bo inšpekcija uresničila odločbe, bomo dobili drugi Neapel, je povedal direktor ljubljanske zbornice komunalnega gospodarstva Dušan Butina.

Pogoji za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za upravljavca deponije, Komunalno podjetje Grosuplje (KPG), so po besedah Verice Vogrinčič iz Arsa navedeni v uredbi o odlaganju odpadkov na odlagališčih: odlagati je dovoljeno samo obdelane odpadke na obratu za mehansko in biološko obdelavo odpadkov (MBO), na deponijo mora odlagati najmanj 55.000 prebivalcev, predloženo mora biti finančno jamstvo in med drugim tudi načrt ravnanja z odpadki.

Direktor KPG Tomaž Rigler je povedal, da so na Arso pred dnevi dostavili celotno dokumentacijo, zato ni razloga, da deponija ne bi pridobila dovoljenja. Za prihodnje leto so občine lastnice (Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje) v načrt investicij uvrstile premični obrat MBO (tega bodo najeli in bo obratoval do postavitve regijskega obrata za MBO v Ljubljani, op. p.) in čistilno napravo za izcedne vode, ki bosta skupaj stali 0,9 milijona evrov. Na deponijo odlagajo smeti poleg treh domačih občin še občine Ribnica, Loški Potok in Sodražica, več kot 55.000 prebivalcev. Poleg tega so za prihodnje leto pridobili 400.000 evrov bančne garancije. Zaradi inšpekcijske odločbe o zaprtju je vodstvo KPG zaprosilo ljubljansko in celjsko občino za odlaganje smeti na njihovih odlagališčih, a sta prošnjo zavrnili. Rigler je opozoril, da v državi ni obrata, ki bi imel pridobljeno okoljsko dovoljenje, zato je presenečen nad zahtevo okoljske inšpekcije, ki vztraja pri zaprtju deponije. »Če bo inšpekcija uresničila odločbe, bomo dobili drugi Neapel, pri čemer ne gre samo za Špajo dolino, temveč za precej več deponij v državi,« je opozoril direktor ljubljanske zbornice komunalnega gospodarstva Dušan Butina. Prepričan je, da odpadki pred odlaganjem niso obdelani, ker »občine niso financirale obratov za MBO, ki bi jih kot lastnice sicer morale, zdaj pa bodo kaznovani upravljavci deponij«, kar se mu zdi povsem nedopustno.

Globoko brez dovoljenja nemoteno obratuje

Čeprav medobčinska deponija Globoko, v lasti občin Trebnje, Šentrupert in Mokronog – Trebelno, nima pridobljenega niti začasnega okoljevarstvnega dovoljenja, na odlagališče upravljavec deponije, Komunalno podjetje Trebnje, nemoteno odlaga smeti. Kot je za Delo povedal direktor komunale Štefan Velečič, bodo na Arso do 26. decembra posredovali vso potrebno dokumentacijo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Zatakne se lahko pri bančnih garancijah, opozarja Velečič in tudi pri zagotovitvi najmanj 55.000 ljudi, ki bi odlagali smeti na deponijo – vse tri občine skupaj imajo namreč dobrih 19.000 prebivalcev. Velečič je povedal, da poleti napovedana postavitev sortirnice ni več aktualna, ker so se tako odločili župani. Ker deponija nima ustreznega statusa, bi bil vsak evro vložen v posodbitev odlagališča lahko stran vržen denar, saj lahko država vsak trenutek deponijo zapre.

Vir: Delo,  Bojan Rajšek

Komentiraj